Rektyfikacja (prawo)


Rektyfikacja (prawo) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rektyfikacja - uzupełnienie lub sprostowanie elementów decyzji administracyjnej lub orzeczenia.

Zgodnie z art. 111 kodeksu postępowania administracyjnego strona może w terminie czternastu dni od doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do praw odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach. W takiej sytuacji terminy dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegną od dnia doręczenia jej odpowiedzi.

Nie można tego typu żądania złożyć, jeżeli w piśmie organu administracyjnego nie ma w ogóle rozstrzygnięcia o istocie sprawy, ponieważ nie jest decyzja administracyjna[1].

Uzupełnienie decyzji administracyjnej w zakresie rozstrzygnięcia następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje zażalenie.

Zgodnie z art. 113 kodeksu postępowania administracyjnego organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach. Na postanowienie w sprawie sprostowania i wyjaśnienia służy zażalenie.

Pojęcie obecne również w doktrynie postępowania cywilnego[2].

Przypisy | edytuj kod

  1. R. Kędziora, Ogólne postępowanie administracyjne, Warszawa 2008, s. 278.
  2. W.W. Broniewicz W.W., A.A. Marciniak A.A., I.I. Kunicki I.I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016 .

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Na podstawie artykułu: "Rektyfikacja (prawo)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy