Sól Reineckego


Sól Reineckego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Uwaga

Sól Reineckego, NH4[Cr(NCS)4(NH3)2nieorganiczny związek chemiczny, sól kompleksowa chromu na +3 stopniu utlenienia. Po raz pierwszy została opisana w roku 1863 przez A. Reineckego[5].

Spis treści

Budowa cząsteczki | edytuj kod

Budowa cząsteczki została ustalona w roku 1955 za pomocą badań rentgenograficznych[2][6]. Jest ona izomerem trans o strukturze oktaedrycznej. Chrom stanowi centrum koordynacyjne, do którego przez atomy azotu wiążą się 4 liniowe aniony izotiocyjanianowe ([N=C=S]) w położeniach ekwatorialnych, natomiast w położeniach aksjalnych przyłączone są dwie cząsteczki amoniaku (NH3)[2][7]. Chrom w soli Reineckego znajduje się na III stopniu utlenienia i zawiera trzy elektrony na orbitalu d. Anion kompleksowy ma wysokospinową konfigurację elektronową typu t2g, a jego magnetyczny moment dipolowy wynosi 3,88 μB[8].

Otrzymywanie | edytuj kod

Sól Reineckego można otrzymać w reakcji częściowo stopionego tiocyjanianu amonu z dichromianem amonu w temperaturze 145–160 °C[9]:

(NH4)2Cr2O7 + NH4SCN → NH4[Cr(NCS)4(NH3)2 + inne produkty

Reakcja ma dość gwałtowny przebieg, w trakcie procesu wydziela się gazowy amoniak[9]. Jest to wewnątrzcząsteczkowa reakcja redoks zachodząca w dichromianie[7]. Po przerobie wodnym sól Reineckego wydziela się przez krystalizację z surowego roztworu wodnego w postaci monohydratu. Produktem ubocznym procesu jest sól Morlanda, tj. diaminatetratiocyjanianochromian(III) guanidyny[9].

Zamiast dichromianu amonu stosować można też dichromian potasu (oryginalnie użyty przez A. Reineckego)[5][9].

Właściwości spektroskopowe i fizykochemiczne | edytuj kod

Kształt kryształu soli Reineckego[2]

Jest to ciemnoczerwony związek krystaliczny rozpuszczalny w gorącej wodzie[7]. Słabo rozpuszcza się w chłodnej wodzie, natomiast dobrze w alkoholu[10]. W temperaturze pokojowej rozkłada się przez okres ok. 2 tygodni, natomiast rozpad gwałtowny następuje w temp. 65 °C[10]. Kryształy mają kształt dziesięciościanu rombowego skombinowanego z sześcianem[2]. Jest nietrwały fotochemicznie i dlatego należy chronić go przed dostępem światła. W przeciwnym wypadku jony tiocyjanianowe ulegają ilościowej fotosubstytucji przez cząsteczki wody. W roztworze wodnym lub alkoholowym ulega powolnemu rozkładowi z wydzieleniem gazowego cyjanowodoru i związku nadającego roztworowi niebieskie zabarwienie[9].

Symulacja widma UV-Vis etanolowego roztworu soli Reineckego (C=0,005 M, l=1 cm)

W widmie UV-Vis można zaobserwować dwa pasma absorpcji przejść d-d o niskiej intensywności, usytuowanych dość blisko siebie. Trzecie pasmo winno być widoczne w bliskim nadfiolecie, lecz zostaje przykryte przez szerokie, intensywne pasmo przejścia CT[7]. Przejścia te to w rzeczywistości przejścia pomiędzy termami[8]:

 • 4A2g (F) → 4T2g (F)
 • 4A2g (F) → 4T1g (F)
 • 4A2g (F) → 4T1g (P)

Charakterystyka spektralna[11] wykazuje, że przejście nr 1 zachodzi przy długości fali λ=522 nm (ε=105). Drugie przejście następuje przy λ=396 nm (ε=83). Ostatnie przejście powinno zachodzić w bliskim nadfiolecie (λ=310 nm), jednak zostaje przykryte przez pasmo przejścia charge-transfer.

Zastosowania | edytuj kod

Sól Reineckego i jej pochodne są wykorzystywane w chemii analitycznej głównie do oznaczania metali np. Au, Ag, Hg, Cu, Co lub Fe. Ponadto stosuje się ją do rozdziału niektórych zasad organicznych i aminokwasów oraz do ich ilościowego oznaczania. W reakcjach pierwszo- i drugorzędowych amin, stosuje się ją jako czynnik strącający[10]. W farmacji wykorzystuje się ją jako odczynnik biochemiczny do analizy leków i produkcji antybiotyków. Znajduje także zastosowanie w przemyśle, głównie w fotografii. Sól potasowa jest także używana jako aktynometr[7].

Przypisy | edytuj kod

 1. Sól Reineckego (CID: 44134924) (ang.) w bazie PubChem, United States National Library of Medicine.
 2. a b c d e Takeuchi, Y.; Saito, Y.. Structure of Reineckate Complex Ion. „Bulletin of the Chemical Society of Japan”. 30 (4), s. 319-325, 1957. DOI: 10.1246/bcsj.30.319 (ang.). 
 3. Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne: Farmakopea Polska X. Warszawa: Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, 2014, s. 4276. ISBN 978-83-63724-47-4.
 4. Sól Reineckego (nr R4126) – karta charakterystyki produktu Sigma-Aldrich (Merck KGaA) na obszar Polski. [dostęp 2012-04-09]. (przeczytaj, jeśli nie wyświetla się prawidłowa wersja karty charakterystyki)
 5. a b Reinecke, A.. Über Rhodanchromammonium-Verbindungen. „Annalen der Chemie und Pharmacie”. 126 (1), s. 113–118, 1863. DOI: 10.1002/jlac.18631260116
 6. Saito, Y.; Takeuchi, Y.; Pepinsky, R.. „Z. Krist.”. 106, s. 476-477, 1955. 
 7. a b c d e Przemysław Kita, Anna Katafias: Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej i koordynacyjnej. Toruń: UMK, 2008, s. 140–141. ISBN 978-83-231-2190-9.
 8. a b Adam Bielański: Podstawy chemii nieorganicznej. Wyd. 5. T. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, s. 891. ISBN 978-83-01-13817-2.
 9. a b c d e H. D. Dakin. Synteza soli Reineckego. „Organic Syntheses”. 2, s. 555, 1943. 
 10. a b c Reinecke's salt [w:] Merck Index. An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals, wyd. 13, Whitehouse Station: Merck & Company, 2001, ISBN 0-911910-13-1, OCLC 224225657 .
 11. Geoffrey Wilkinson: Comprehensive coordination chemistry. T. 3: Main group & early transition elements. Pergamon Books Ltd., 1987, s. 839. ISBN 0-08-035946-9.
Na podstawie artykułu: "Sól Reineckego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy