Służba Celno-Skarbowa


Służba Celno-Skarbowa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 25 mar 2020. Od tego czasu wykonano 2 zmiany, które oczekują na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Służba Celno-Skarbowa – organ prawa podatkowego i celnego wchodzący w struktury Krajowej Administracji Skarbowej; jest organem ścigania, a funkcjonariusze dysponują bronią palną. Utworzono ją w miejsce Służby Celnej[1].

Zadania | edytuj kod

Do zadań Służby Celno-Skarbowej należą[2]:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
 2. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,
 3. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 4. wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
 5. kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
 6. pobór opłaty paliwowej,
 7. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
 9. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
 11. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
 12. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiały wybuchowe i technologie objęte kontrolą międzynarodową, organizmy i produkty z nich wytworzone chronione prawem związane CITES
 13. kontrola ruchu drogowego,
 14. kontrola transportu drogowego,
 15. współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
 16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Korpusy i stopnie służbowe | edytuj kod

W Służbie Celno-Skarbowej obowiązują korpusy i stopnie:

 1. korpus szeregowych Służby Celno-Skarbowej:
  • aplikant,
  • starszy aplikant;
 2. korpus podoficerów Służby Celno-Skarbowej:
  • młodszy rewident,
  • rewident,
  • starszy rewident,
  • młodszy rachmistrz,
  • rachmistrz,
  • starszy rachmistrz;
 3. korpus aspirantów Służby Celno-Skarbowej:
  • młodszy aspirant,
  • aspirant,
  • starszy aspirant;
 4. korpus oficerów młodszych Służby Celno-Skarbowej:
  • podkomisarz,
  • komisarz,
  • nadkomisarz;
 5. korpus oficerów starszych Służby Celno-Skarbowej:
  • podinspektor,
  • młodszy inspektor,
  • inspektor;
 6. korpus generałów Służby Celno-Skarbowej:
  • nadinspektor,
  • generał.

Przypisy | edytuj kod

 1. Rządowe Centrum Legislacji: Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Dziennik Ustaw. www.dziennikustaw.gov.pl. [dostęp 2017-10-28].
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 505)
Na podstawie artykułu: "Służba Celno-Skarbowa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy