Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej


Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Bogdan Borusewicz – marszałek Senatu VIII kadencji

Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 9 października 2011 i w wyborach uzupełniających. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu VIII kadencji wyznaczonym na 8 listopada 2011, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 11 listopada 2015[1].

Senatorów wyłoniono w pierwszych po reformie systemu wyborczego do Senatu wyborach – 40 dotychczasowych okręgów dwu-, trzy- i czteromandatowych zastąpiono 100 nowymi jednomandatowymi okręgami wyborczymi. Zastosowano system większości względnej[2].

W trakcie kadencji przeprowadzono w czterech terminach wybory uzupełniające – 21 kwietnia 2013, 8 września 2013, 7 września 2014 i 8 lutego 2015. W dwóch przypadkach przyczyną była śmierć senatorów wybranych w 2011, w dwóch kolejnych – wybór do Parlamentu Europejskiego w 2014, w jednym – wybór na urząd marszałka województwa, w dalszym – zrzeczenie się mandatu. Ponadto jeden wygasły mandat – przyczyną było mianowanie na ambasadora RP – pozostał nieobsadzony z powodu zbliżającego się końca kadencji izby.

Spis treści

Wyniki wyborów 9 października 2011 | edytuj kod

Dane zbiorcze o senatorach wybranych 9 października 2011 | edytuj kod

Przynależność do partii politycznych deklarowało 78 senatorów: 52 – PO, 23 – PiS, po 1 – Ruch Odbudowy Polski, Socjaldemokracja Polska i Sojusz Lewicy Demokratycznej; 22 senatorów było bezpartyjnych[3]. 53 członków izby wyższej obroniło swój mandat z poprzedniej kadencji.

W izbie zasiadło 13 kobiet i 87 mężczyzn. 72 senatorów posiadało już doświadczenie parlamentarne (w tym 44 było wcześniej senatorami, 13 – senatorami i posłami na Sejm RP, 1 – senatorem i posłem do Parlamentu Europejskiego, 11 – posłami na Sejm, 2 – posłami na Sejm i do PE, 1 – posłem do PE), 28 wybrano do parlamentu po raz pierwszy. 68 deputowanych pracowało wcześniej w organach samorządu terytorialnego[3].

Średnia wieku senatorów wynosiła 56 lat (4 senatorów w wieku poniżej 40 lat, 5 – powyżej 70 lat). 94 senatorów miało wykształcenie wyższe (w tym 14 profesorów oraz 7 doktorów i doktorów habilitowanych), a 6 – średnie[3].

Pierwsze posiedzenie | edytuj kod

1. posiedzenie Senatu VIII kadencji rozpoczęło się 8 listopada 2011. Funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator Kazimierz Kutz, sekretarzami posiedzenia byli najmłodsi spośród deputowanych do izby wyższej – Przemysław Błaszczyk, Andżelika Możdżanowska i Andrzej Szewiński[4].

Prezydium Senatu VIII kadencji | edytuj kod

Bogdan Borusewicz został wybrany na to stanowisko po raz trzeci[7].

Ponadto 9 listopada 2011 wybrano 8 sekretarzy: Annę Aksamit (PO), Przemysława Błaszczyka (PiS), Stanisława Gorczycę (PO), Beatę Gosiewską (PiS), Piotra Gruszczyńskiego (PO), Helenę Hatkę (PO), Tadeusza Kopcia (PO) i Marka Martynowskiego (PiS)[8].

Senatorowie VIII kadencji | edytuj kod

Kolorem szarym wyróżniono senatorów, których mandat wygasł w czasie trwania kadencji izby.

Senatorowie wybrani 9 października 2011 | edytuj kod

Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji (7 senatorów) | edytuj kod

Przynależność klubowa | edytuj kod

Stan na koniec kadencji | edytuj kod

     Platforma Obywatelska

     Polskie Stronnictwo Ludowe

     Koło Senatorów Niezależnych

     Prawo i Sprawiedliwość

     Zjednoczona Prawica

     Senatorowie niezrzeszeni

     Wakat

Senatorowie VIII kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kole parlamentarnym:

Ponadto 3 senatorów było niezrzeszonych, a jeden mandat pozostał nieobsadzony do końca kadencji.

Od 1 grudnia 2011 do 26 marca 2014 miał swoich przedstawicieli w Senacie także Klub Parlamentarny Solidarna Polska.

Zmiany liczebności klubów i kół w czasie kadencji | edytuj kod

Przewodniczący komisji | edytuj kod

7 senatorów pełniło te same funkcje w Senacie VII kadencji: Mieczysław Augustyn[115], Jerzy Chróścikowski[116], Kazimierz Kleina[117], Andrzej Person[118], Kazimierz Wiatr[119], Edmund Wittbrodt[120] i Piotr Zientarski[121].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Komitet wyborczy wyborców popierany przez Unię Prezydentów – Obywatele do Senatu i wystawiający kandydatów na terenie województwa dolnośląskiego. Formalnie Unia Prezydentów – Obywatele do Senatu stanowiła grupę niezależnych od siebie, lecz prowadzących wspólną kampanię, komitetów wyborczych wyborców.
 2. a b Miasto o największej liczbie mieszkańców w okręgu według danych Państwowej Komisji Wyborczej z 9 października 2011 (zob. Wybory 2011. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2015-11-02].).
 3. Ślubowanie złożył 24 kwietnia 2013.
 4. Ślubowanie złożył 19 września 2013.
 5. a b Ślubowanie złożyła 24 września 2014.
 6. Ślubowanie złożył 24 września 2014.
 7. Ślubowanie złożył 4 marca 2015.
 8. Elżbieta Bieńkowska zrzekła się mandatu w związku z powołaniem na członka Komisji Europejskiej (Decyzja Rady Europejskiej z dnia 23 października 2014 r. w sprawie mianowania Komisji Europejskiej Dz. Urz. UE L 311 z 23.10.2014).
 9. a b Do 3 marca 2015 nosił nazwę Sprawiedliwa Polska.
 10. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też Elżbieta Bieńkowska, Antoni Motyczka i Marek Ziółkowski.
 11. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też: Beata Gosiewska, Henryk Górski, Władysław Ortyl i Bolesław Piecha.
 12. a b c Od 24 września 2014 (dzień ślubowania).
 13. Od 21 maja 2014; od 1 grudnia 2011 do 26 marca 2014 należał do Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska; do 30 listopada 2011 i od 27 marca 2014 do 20 maja 2014 był senatorem niezrzeszonym.
 14. Od 19 września 2013 (dzień ślubowania).
 15. Od 4 marca 2015 (dzień ślubowania).
 16. Od 20 grudnia 2011, wcześniej niezrzeszony.
 17. a b c Wybrany z ramienia własnego komitetu wyborczego wyborców.
 18. Wybrany z ramienia KWW Rafał Dutkiewicz.
 19. Od 25 lipca 2014; od 1 grudnia 2011 do 29 stycznia 2014 należał do Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska; od 30 stycznia 2014 do 24 lipca 2014 był senatorem niezrzeszonym.
 20. Wybrany z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.
 21. Od 12 sierpnia 2015; wcześniej należała do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
 22. a b c Wybrany/a z ramienia Platformy Obywatelskiej RP.
 23. Od 22 lipca 2015; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
 24. Od 23 maja 2015; wcześniej należał do Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska.
 25. Do 7 sierpnia 2014 pod nazwą Komisja Rodziny i Polityki Społecznej.

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 754).
 3. a b c Dane o senatorach z dnia wyborów. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
 4. 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji, 1 dzień – stenogram. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
 5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1012).
 6. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1013).
 7. a b Bogdan Borusewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 8. 1. posiedzenie Senatu RP VIII kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-31].
 9. Łukasz Abgarowicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 10. Mieczysław Augustyn. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 11. Przemysław Błaszczyk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 12. Marek Borowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 13. Barbara Borys-Damięcka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 14. Jerzy Mieczysław Chróścikowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 15. Włodzimierz Cimoszewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 16. Grzegorz Czelej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 17. Dorota Czudowska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 18. Wiesław Dobkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 19. Jarosław Duda. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 20. Mieczysław Gil. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 21. Witold Gintowt-Dziewałtowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 22. Stanisław Gogacz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 23. Stanisław Gorczyca. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 24. Ryszard Górecki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 25. a b Henryk Górski. senat.gov.pl. [dostęp 2019-05-25].
 26. Maciej Grubski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 27. Piotr Gruszczyński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 28. Andrzej Grzyb. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 29. Stanisław Iwan. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 30. Jan Maria Jackowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 31. Kazimierz Jaworski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 32. Stanisław Jurcewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 33. Stanisław Karczewski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 34. Wiesław Kilian. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 35. Kazimierz Mariusz Kleina. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 36. Bogdan Klich. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 37. Maciej Klima. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 38. Ryszard Knosala. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 39. Stanisław Kogut. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 40. Marek Konopka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 41. Tadeusz Kopeć. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 42. Waldemar Kraska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 43. Kazimierz Kutz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 44. Jarosław Lasecki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 45. Jan Filip Libicki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 46. Zbigniew Meres. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 47. Andrzej Misiołek. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 48. a b Antoni Motyczka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 49. Rafał Muchacki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 50. Ireneusz Niewiarowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 51. Władysław Ortyl. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 52. Andrzej Owczarek. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 53. Andrzej Pająk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 54. Maria Pańczyk-Pozdziej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 55. Bohdan Paszkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 56. Andrzej Person. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 57. Bogdan Pęk. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 58. Leszek Piechota. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 59. Józef Pinior. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 60. Marian Poślednik. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 61. Sławomir Preiss. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 62. Marek Rocki. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 63. Jadwiga Rotnicka. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 64. Jan Rulewski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 65. Janina Sagatowska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 66. Janusz Sepioł. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 67. Witold Sitarz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 68. Wojciech Skurkiewicz. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 69. Andrzej Szewiński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 70. Grażyna Sztark. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 71. Piotr Wach. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 72. Kazimierz Wiatr. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 73. Edmund Kazimierz Wittbrodt. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 74. Grzegorz Wojciechowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 75. Michał Wojtczak. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 76. Jan Wyrowiński. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 77. Alicja Zając. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 78. Piotr Zientarski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 79. Marek Ziółkowski. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 80. Bolesław Grzegorz Piecha. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 81. Zdzisław Stanisław Pupa. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-13].
 82. Izabela Kloc. senat.gov.pl. [dostęp 2015-02-09].
 83. Jarosław Rusiecki. senat.gov.pl. [dostęp 2015-02-09].
 84. Czesław Ryszka. senat.gov.pl. [dostęp 2015-03-20].
 85. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Antoniego Motyczki (M.P. z 2013 r. poz. 70).
 86. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 498).
 87. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Władysława Ortyla (M.P. z 2013 r. poz. 560).
 88. Uchwała nr XXXIV/635/13 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie wyboru Marszałka Województwa Podkarpackiego. podkarpackie.pl. [dostęp 2019-05-25].
 89. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1075).
 90. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Górskiego (M.P. z 2014 r. poz. 477).
 91. a b c Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1208).
 92. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Beaty Gosiewskiej (M.P. z 2014 r. poz. 513).
 93. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 maja 2014 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 25 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 692).
 94. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Bolesława Piechy (M.P. z 2014 r. poz. 510).
 95. a b Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 listopada 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Elżbiety Bieńkowskiej (M.P. z 2014 r. poz. 1145).
 96. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 217).
 97. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Marka Ziółkowskiego (M.P. z 2015 r. poz. 661).
 98. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 2015 r. nr 110-33-2015 w sprawie mianowania Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2015 r. poz. 630).
 99. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 100. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 101. Komisja Kultury i Środków Przekazu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 102. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 103. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 104. Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 105. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 106. Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-10-10].
 107. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 108. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 109. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 110. Komisja Spraw Unii Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 111. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 112. Komisja Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 113. Komisja Ustawodawcza. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 114. Komisja Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2014-01-30].
 115. Komisja Rodziny i Polityki Społecznej. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 116. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 117. Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 118. Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 119. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 120. Komisja Spraw Unii Europejskiej. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].
 121. Komisja Ustawodawcza. senat.pl. [dostęp 2014-01-30].

Bibliografia | edytuj kod

 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 października 2011 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 9 października 2011 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 218, poz. 1295).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 kwietnia 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 498).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 września 2013 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 września 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1075).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 września 2014 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 7 września 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1208).
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 8 lutego 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 217).
 • Senat Rzeczypospolitej Polskiej. [dostęp 2015-11-02].
Na podstawie artykułu: "Senatorowie VIII kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy