Siedlce


Na mapach: 52°10′00″N 22°16′30″E/52,166667 22,275000

Siedlce w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Siedlcemiasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce w województwie mazowieckim, na Podlasiu Południowym, pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, historycznie należało do ziemi łukowskiej (Małopolska)[4]. Pod względem liczby mieszkańców 46. miejsce w Polsce i 4. w województwie mazowieckim[5]. Siedziba rzymskokatolickiej kurii diecezji siedleckiej. Miasto stanowi lokalne i ponadlokalne centrum gospodarcze (rozwinięty handel, usługi i przemysł), edukacyjne (szkoły wyższe m.in. uniwersytet, seminarium duchowne i 10 szkół średnich, szkoła muzyczna I i II stopnia) i kulturalne (2 domy kultury, teatr, 4 biblioteki i 3 muzea).

Spis treści

Położenie | edytuj kod

Siedlce na tle powiatu siedleckiego Śródmieście w Siedlcach Staw w Parku Miejskim Aleksandria

Siedlce leżą na Wysoczyźnie Siedleckiej, która geograficznie jest częścią Niziny Południowopodlaskiej; między rzekami Muchawka i Helenka i zajmują powierzchnię 3186 ha[6].

Miasto położone jest w odległości[7]:

Środowisko naturalne | edytuj kod

Przyroda | edytuj kod

Głównym typem zieleni są tereny parkowe reprezentowane przez Park Miejski „Aleksandria” (w centrum miasta) i „Stary Park” (tereny między ul. B. Prusa i ul. gen. J. Bema); oraz tereny leśne – Las Sekulski (Sekuła). Występują także skwery i tereny zielone (m.in. skwer Wileński, skwer im. T. Kościuszki, skwer Niepodległości, tereny wokół Amfiteatru, Błonia Siedleckie, tereny przy Zalewie Miejskim). Dodatkowo po całym mieście rozrzucone są kompleksy ogrodów działkowych.

Na terenie miasta znajduje się 15 pomników przyrody[8].

Klimat | edytuj kod

W Siedlcach w dniu 11 stycznia 1940 r. odnotowano najniższą w Polsce minimalną temperaturę dobową powietrza: −41 °C[10].

Demografia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Ludność Siedlec.

Pod względem liczby ludności Siedlce są 46. miastem w Polsce, a w województwie mazowieckim zajmują 4. lokatę (po Warszawie, Radomiu i Płocku). Pod względem gęstości zaludnienia zajmują 10. pozycję na Mazowszu, a w Polsce 34. (2437 os./km²).

Największą liczbę mieszkańców Siedlce notują obecnie. Według danych GUS z 30 czerwca 2020 r. Siedlce liczyły 78 258 osób: 37 019 mężczyzn i 41 239 kobiet[6].

Struktura demograficzna mieszkańców Siedlec według danych z 31 grudnia 2012[6]:

Piramida wieku mieszkańców Siedlec w 2014 roku[11].

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia Siedlec. Pałac Ogińskich Ratusz w Siedlcach nocą siedziba Muzeum Regionalnego Poczta Polska w Siedlcach Przedwojenny budynek Banku Polskiego w Siedlcach, obecnie oddział BZ WBK

Była stolica:

Najstarszy przekaz o miejscowości Siedlce pochodzi z 1448 r. Była to najbardziej wysunięta na północ część małopolskiej ziemi łukowskiej, wchodzącej w skład województwa sandomierskiego, a od 1474 r. – województwa lubelskiego. Prawa miejskie na prawie magdeburskim Siedlce otrzymały 15 stycznia 1547 r. Prywatne miasto szlacheckie położone było w drugiej połowie XVI wieku w ziemi łukowskiej województwa lubelskiego[13]. W pierwszym stuleciu swego istnienia miasto przeżywało dynamiczny rozwój. Obszar Siedlec wzrósł pięciokrotnie, rosła liczba mieszkańców, przybywało kupców i rzemieślników. Rozwój ten przerwały w połowie XVII w. wojny. Odrodzenie miasta nastąpiło za Aleksandry Ogińskiej z rodu Czartoryskich. Dzięki niej miasto stało się jednym z ważniejszych ośrodków życia towarzyskiego i kulturalnego w Polsce. Na przedstawienia teatralne była zapraszana elita z całego kraju. Wśród licznych gości był król, Stanisław August Poniatowski. W czasie zaborów mieszkańcy brali czynny udział w powstaniach. Odzyskanie niepodległości w 1918 r. pozwoliło ponownie rozwinąć się Siedlcom.

W okresie dwudziestolecia międzywojennego Siedlce – jeden z głównych ośrodków województwa lubelskiego – stanowiły ośrodek handlu i rzemiosła (krawiectwo i szewstwo). Siedlce były największym rynkiem pracy w regionie. Miasto miało dobre zaplecze oświatowe z publicznymi szkołami średnimi z wykształceniem ogólnokształcącym i zawodowym.

Pod koniec września 1939 r. Siedlce zostały na krótko zajęte przez wojska sowieckie (np. rejon dworca kolejowego), skąd po kilku dniach wycofały się na linię ustaloną paktem. W czasie II wojny światowej Siedlce były rejonem działań partyzanckich AK, BCh i NSZ. W Siedlcach Niemcy utworzyli Getto dla ludności żydowskiej z Siedlec i okolic.

Getto w Siedlcach

11 stycznia 1940 odnotowano najniższą temperaturę w Polsce wynoszącą -41.0 °C[14] Od 1941 roku istniał tu obóz dla jeńców radzieckich. Miasto zostało zdobyte w wyniku walk toczonych w dniach 25–31 lipca 1944 r. przez oddziały radzieckie I Frontu Białoruskiego[15].

Okres wojny przyniósł ogromne zniszczenia zabudowy miasta. Prawie połowa budynków legła w gruzach. Zniszczone zostało centrum miasta. W 1969 r. rozpoczęła działalność Wyższa Szkoła Nauczycielska, obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach. W latach siedemdziesiątych wybudowano kilka znaczących zakładów przemysłowych. W 1999 roku papież Jan Paweł II odwiedził Siedlce[16], 26 marca 2009 prezydent RP śp. Lech Kaczyński, a w 23 czerwca 2017 Lech Wałęsa[17].

Zabytki | edytuj kod

 Osobny artykuł: Zabytki w Siedlcach.

Lista nieistniejących obiektów historycznych:

Zdjęcie przedwojennego dworca autorstwa Adolfa Gancwol-Ganiewskiego
 • Nowy ratusz – zbombardowany w 1939 r. przez Niemców
 • Synagoga – spalona w 1939 r. przez Niemców
 • Dzwonnica – zburzona w 1941 r. przez Niemców
 • Przedwojenny dworzec PKP – doszczętnie spalony w 1944 r. podczas zaciekłej obrony Niemców, po wojnie odbudowany w nowym kształcie, następnie, w roku 1999, przebudowany w formie pseudohistorycznej, jednak bez dbałości o dawny wygląd
 • Rynek miejski – obecnie plac dworca autobusowego
 • Teatr letni – rozebrany przez Niemców podczas drugiej wojny światowej

Gospodarka | edytuj kod

Zakład Stadler Polska w Siedlcach

Charakterystyka gospodarki | edytuj kod

 Osobny artykuł: Gospodarka w Siedlcach.

W części miejscowości działało Państwowe Gospodarstwo Rybackie Siedlce[18].

W końcu 2006 r. w mieście zarejestrowanych było 7734 podmiotów gospodarczych, w tym 7496 firm z sektora prywatnego (96,6%). Dominuje sektor handlowy (łącznie z usługami naprawczymi, 2629 podmiotów), a następnie obsługi nieruchomości i firm (1224), przetwórstwa przemysłowego (610) i budownictwa (578)[19].

Swoje siedziby mają tutaj deweloperzy działający zarówno na rynku lokalnym, jak i w Warszawie. W mieście jest 578 firm budowlanych[19].

W mieście jest 11 hoteli, oraz wiele punktów gastronomicznych od restauracji po tanie puby (163 podmiotów)[19].

Największym przedstawicielem lokalnego przemysłu i usług jest spółka Polimex-Mostostal S.A. – producent lekkich konstrukcji stalowych, oraz wykonawca robót budowlanych w Polsce i za granicą.

Działa tu również spółka Stadler Polska produkująca zespoły trakcyjne FLIRT i GTW, a także elektrociepłownia gazowa dostarczająca prąd i ciepło do mieszkań na terenie miasta.

W 2007 r. na terenie miasta została utworzona Specjalna strefa ekonomiczna – podstrefa Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Wisłosan (58,18 ha, głównie tereny w PDP, ok. 53,2 ha i PNDP, ok. 5 ha)[20].

Gospodarka komunalna | edytuj kod

Działające od 1991 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (PEC) posiada:

 • Ciepłownię Centralną o łącznej mocy ponad 156,5 MW (6 kotłów wodnych – 5 typu WR-25-013 o mocy 29 MW i 1 typu WR-10-011 o mocy 11,63 MW), uzyskiwane z miału węglowego,
 • Elektrociepłownię Gazową o mocy cieplnej 22,4 MW i elektrycznej 14,6 MW.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) od 1991 posiada 3 ujęcia wody (Sekuła I 360 m³/h, Sekuła II 590 m³/h, Ujrzanów 200 m³/h) z 35 studni głębinowych, 3 stacje uzdatniania wody, oczyszczalnię ścieków poddanej gruntownej modernizacji i rozbudowie w latach 1992–1996, oraz sieć wodociągów i kanalizacji obejmującą całe miasto i przyległe wsie.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych (PUK) powstałe w 1991 r. z przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Siedlcach w jedno- osobową spółkę, zajmuje się: zarządzaniem nieruchomościami (wspólnot mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych z udziałem własności komunalnej, komunalnymi zasobami mieszkaniowymi), usługami komunalnymi i technicznymi (wywóz odpadów stałych i płynnych, oczyszczanie ulic i placów w tym zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe oraz dystrybucja pojemników na odpady stałe), utrzymaniem terenów zieleni (pielęgnacja, konserwacja i modernizacja terenów zieleni, w tym cmentarnych).

Zakład Utylizacji Odpadów (ZUO) utworzony został w 1999 r. przez Miasto Siedlce, Gminę Suchożebry i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Siedlcach, podstawowym przedmiotem działalności spółki jest wywóz odpadów segregowanych, usługi sanitarne i pokrewne, badania i analizy techniczne, działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz sprzedaż hurtowa odpadów i złomu. W sierpniu 2007 r. oddano do użytku nowoczesną sortownię odpadów w Suchożebrach.

Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (STBS) jest spółką utworzoną w 1997 r. przez Miasto Siedlce, jej zadaniem jest finansowanie budownictwa czynszowego w co najmniej 30% kosztów własnych i do 70% kosztów z preferencyjnego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki własne STBS to głównie kapitał zakładowy, partycypacja w kosztach budowy osób prawnych, fizycznych i zakładów pracy oraz kaucje przyszłych najemców.

Transport zbiorowy na terenie miasta zapewnia miejska spółka MPK Siedlce Sp. z o.o.

Budżet miasta | edytuj kod

W budżecie na 2017 r. wydatki samorządu Siedlec mają wynieść 439,5 mln zł, a dochody 460 mln zł. Zadłużenie samorządu według danych z końca 2016 r. wynosi 50,4% wysokości wykonywanych dochodów[21].

W 2017 r. największe wydatki to inwestycje w dziedzinie[19]: oświata i edukacja (39,04%), wsparcie rodzin (17,78%), transport i łączność (7,08%), pomoc społeczna (4,7%), kultura fizyczna i sport (4,02%), gospodarka mieszkaniowa (3,48%), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (3,23%), obsługa długu publicznego (2,4%) oraz pozostałe wydatki (33,77%)[19].

Ogółem inwestycje mają wynieść około 46,8 mln zł, a to 10,66% budżetu miasta[19].

Handel | edytuj kod

W Siedlcach jest pierwsze i największe w całym Subregionie Siedleckim Centrum Handlowo-Rozrywkowe Galeria Siedlce, Centrum Handlowe Arche oraz 9 domów handlowych.

Transport | edytuj kod

Miasto jest znaczącym węzłem komunikacyjnym, gdzie krzyżują się dwie drogi krajowe, trzy wojewódzkie oraz 3 linie kolejowe. W planach jest budowa autostrady A2, która będzie przebiegała ok. 3,5 km od centrum miasta[22].

Publiczny transport zbiorowy | edytuj kod

Transport publiczny na terenie miasta Siedlce i wybranych miejscowości na terenie niektórych gmin powiatu siedleckiego (Kotuń, Mokobody, Mordy, Siedlce, Skórzec, Suchożebry, Zbuczyn) zapewnia miejski przewoźnik MPK Siedlce Sp. z o.o. Posiada on 35 linii dziennych i dwie okresowe (na czas Wszystkich Świętych i Dni Siedlec). Linie obsługuje 43 autobusy, większość z nich to niskopodłogowe MAN-y i Volvo[potrzebny przypis]. W 2011 r. ogłoszono przetarg na jeden nowy, niskopodłogowy autobus[23]. Ponadto Siedlce otrzymają dofinansowanie na zakup 11 nowych autobusów oraz modernizację 22 wiat przystankowych[24].

Autobusowe przewozy dalekobieżne | edytuj kod

Za autobusowe przewozy międzymiastowe oraz na terenie powiatu siedleckiego odpowiada PKS Siedlce S.A. Zapewnia on regularne połączenia autobusowe międzymiastowe z Garwolinem, Janowem Podlaskim, Korczewem, Łosicami, Mińskiem Mazowieckim, Stoczkiem Łukowskim, Warszawą[potrzebny przypis]. Przedsiębiorstwo wykonuje również przewozy turystyczne w kraju i za granicą. Posiada 7 licencji na przewozy międzynarodowe[potrzebny przypis]. Oprócz siedleckiego PKS-u obecnie na terenie miasta komunikację zapewniąją m.in. PKS "SOKOŁÓW" w Sokołowie Podlaskim SA, PKS Łuków, PKS Łosice.

Dworzec PKS-u znajduje się w centrum, między ulicami Armii Krajowej, H. Sienkiewicza, Świętojańską.

Przewoźnicy prywatni | edytuj kod

W Siedlcach i okolicy działa kilkunastu drogowych przewoźników prywatnych obsługujących regularne linie pasażerskie. Umożliwiają oni dojazd do takich miejscowości jak Brześć, Biała Podlaska, Garwolin, Korczew, Lublin, Łuków, Łosice, Międzyrzec Podlaski, Mińsk Mazowiecki, Sokołów Podlaski, Stoczek Łukowski, Warszawa, Węgrów i in. Główny przystanek komunikacji prywatnej w Siedlcach znajduje się przy ulicy H. Sienkiewicza (pod budynkiem „Mars”) obok dworca PKS Siedlce. Niektórzy przewoźnicy odjeżdżają też z przystanków przy ul. Armii Krajowej i dworcu PKP.

Transport drogowy | edytuj kod

Droga krajowa nr 2 przebiegająca przez Sekułę w Siedlcach

Lista dróg przechodzących przez miasto:

Transport kolejowy | edytuj kod

W mieście znajduje się stacja kolejowa przez którą przechodzą trzy linie:

Transport lotniczy | edytuj kod

W 2014 r. przy ul. Józefa Poniatowskiego 26 oddano do użytku sanitarne lądowisko helikopterów.

Edukacja | edytuj kod

I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa  Osobny artykuł: Lista szkół w Siedlcach.

W mieście działają 32 przedszkola (15 miejskich, 17 niepublicznych), 11 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 4 licea ogólnokształcące oraz 6 zespołów szkół ponadgimnazjalnych i 2 szkoły wyższe (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania), a dawniej również Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych oraz Zamiejscowy Wydział Administracji Uniwersytetu w Białymstoku). Istnieje również Państwowa Szkoła Muzyczna (I i II stopnia) oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Żłobek Miejski.

Kultura | edytuj kod

Amfiteatr Miejski Muzeum Diecezjalne Biblioteka Główna UPH Nove Kino Siedlce

W mieście znajduje się jedyny w Polsce obraz El GrecaEkstaza świętego Franciszka.

Miasto jest ponadlokalnym ośrodkiem kulturalnym, odbywają się festiwale, wystawy, koncerty o wymiarze ogólnopolskim[25][26]. Głównymi animatorami kultury działającymi na terenie miasta są Centrum Kultury i Sztuki oraz Miejski Ośrodek Kultury.

W mieście działają trzy muzea: regionalne, diecezjalne i Jana Pawła II, oraz trzy niezależne od siebie publiczne biblioteki: Miejska Biblioteka Publiczna, Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Pedagogiczna im. Heleny Radlińskiej.

W Siedlcach działa kino wielosalowe sieci Novekino.

W mieście działa też wiele grup artystycznych min. formacje taneczne: LUZ i Caro Dance oraz Chór Miasta Siedlce i Teatr ES ZPiT Chodowiacy im. Alicji Siwkiewicz.

Od 2011 r. działa Stowarzyszenie Widzimisie, które inicjuje artystyczne działania w przestrzeni publicznej (m.in. Noc Muzeów na dworcu PKS, Noc Muzeów w przejściu podziemnym PKP) oraz prowadzi Galerię Sztuki Współczesnej Widzimisie.

Kina | edytuj kod

Kina obecnie nieczynne:

 • Kino Podlasie
 • Kino Centrum
 • Kino Sojusz
 • Kino Odrodzenie

Teatry | edytuj kod

 • CKiS im. Andrzeja Meżeryckiego – Scena Teatralna Miasta Siedlce; 408 miejsc

Imprezy cykliczne | edytuj kod

Grupy artystyczne | edytuj kod

 • Formacja Taneczna „Caro Dance
 • Formacja Taneczna „Luz”
 • Formacja Taneczna „TrueHardSquad Siedlce”
 • Chór Miasta Siedlce
 • Orkiestra Symfoniczna Miasta Siedlce[27]
 • Chłopięco-Męski Chór Pueri Cantores Podlachienses
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Siedleckiej im.Alicji Siwkiewicz „Chodowiacy”
 • Teatr ES
 • Zespoły muzyczne: PodobaMiSię (reggae/ska), Vibrant (hellrock), 0,5 Gratis (rock, progressive rock), Upstream (rock), Norvid, Cosher (Grunge)
 • a także liczne grupy literackie i zespoły folklorystyczne działające na terenie miasta

Grupy teatralne | edytuj kod

 • Teatr ES
 • Teatr Aluzja
 • Teatr Studencki CHWILA
 • Teatr FANUM
 • Teatr Dziecięcy Dramma-Mia

Media | edytuj kod

Na terenie miasta działa lokalna telewizja (TV Wschód, w ramach telewizji kablowej Vectra S.A.), a także siedlecka telewizja internetowa SiedlceTV.pl oraz rozgłośnia radiowa Radio Eska Siedlce, Radio dla Ciebie, Katolickie Radio Podlasie. Mają tu swoje redakcje: Kurier Mazowiecki (TVP3 Warszawa).

Telewizja | edytuj kod

 • TV Wschód – program lokalny Telewizji Kablowej Vectra S.A. – kanał 33, Kanał 140
 • TV Powiat – internetowa telewizja lokalna, skupiająca się na tematyce nie tylko miasta, ale i całego powiatu siedleckiego
 • SiedlceTV.pl – internetowa telewizja siedlecka

Radio | edytuj kod

Rozgłośnie nadawane z Siedlec:

Prasa | edytuj kod

 • Tygodnik Siedlecki – gazeta lokalna, wydawana od 1983 roku
 • Życie Siedleckie – tygodnik, ukazuje się od 2001 roku
 • Echo Katolickie
 • Prestiż Magazyn Lokalny
 • Nasze Miasto wydanie Siedlce
 • Gazeta Wyborcza, wydanie stołeczne (obejmujące Siedlce)
 • Gazeta Ogłoszeniowa
 • Kurier Siedlecki – bezpłatny, miesięcznik wydawany przez UM
 • Gazeta Siedlecka – bezpłatny tygodnik
 • Info Siedlce – bezpłatny tygodnik
 • Kultura Siedlecka – bezpłatny miesięcznik kulturalny
 • Gazeta Targowa
 • Siedlecki Nieregularnik Literacki
 • Czuwajka
 • Nasz Przewodnik[28]

Portale internetowe | edytuj kod

 • spin.siedlce.pl[29] (Siedlecki Portal Informacyjnie Najlepszy)
 • podlasie24.pl[30] (Regionalny Portal Informacyjny – Katolickie Radio Podlasie)
 • sportsiedlce.pl[31] (Siedlecki Portal Sportowy)
 • siedlcenews.pl[32] (Siedlecki Portal Informacyjny)

Sport i rekreacja | edytuj kod

Agencja Rozwoju Miasta | edytuj kod

Stadion Miejski na Błoniach Siedleckich trybuna zachodnia ławka rezerwowych bramka sektor gości widok na tył trybuny Stadion lekkoatletyczny w Siedlcach Mecz MKP Pogoń Siedlce – Jagiellonia Białystok (28.04.2009)

Administrowaniem obiektów sportowych w mieście Siedlce (m.in. stadionem piłkarskim, lekkoatletycznym, halą sportową czy w sezonie zimowym sztucznym lodowiskiem) od 2007 r. zajmuje się Agencja Rozwoju Miasta Siedlce[33] (do 2012 roku Ośrodek Sportu i Rekreacji), który powstał z inicjatywy UM Siedlce i przejął je od MKS Pogoń Siedlce.

Kompleks sportowy na siedleckich Błoniach | edytuj kod

W skład kompleksu sportowego docelowo mają wchodzić:

Wiosną 2010 r. rozpoczęła się budowa nowego stadionu, mieszczącego się na siedleckich Błoniach przy ul. Północnej. Stadion został zbudowany w ramach projektu budowy Regionalnego Ośrodka Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki. Oficjalne wmurowanie aktu erekcyjnego nastąpiło 24 czerwca 2010 r. I etap budowy zakończył się 11 czerwca 2011 r. uroczystym otwarciem stadionu.

W ramach projektu zostały wykonane: zadaszona trybuna na ok. 3 tys. widzów, 6 boisk treningowych, w tym dwa z trybunami na 300 i 400 miejsc, parkingi na 289 pojazdów (I etap).

W 2011 r. rozpoczęto prace związane z budową aquaparku, który według planów miał być gotowy na zimę 2012/2013.

W 2016 r. oddano do użytku nowy hotel oraz postawiono 4 maszty oświetleniowe na stadionie.

W kolejnym okresie budowy ROSRRiT mają zostać wykonane pozostałe 3 trybuny na ok. 5 tys. widzów, hala widowiskowa dla 2000 widzów[34].

Obiekty sportowe przy ul. Prusa | edytuj kod

W skład Ośrodka Sportu znajdującego się przy ul/ Bolesława Prusa 6 wchodzą:

 • Stadion lekkoatletyczny
 • Hala sportowa
 • Sztuczne lodowisko (poza sezonem rolkowisko)
 • Siłownia
 • Sala tenisa stołowego
 • Korty tenisowe
 • Skateplaza

Kryta pływalnia | edytuj kod

W mieście istnieją dwie kryte pływalnie. W Parku Wodnym Siedlce znajduje się basen sportowy o wymiarach 25 × 21 m z ośmioma torami pływackimi, a także basen do nauki pływania, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, jacuzzi, zjeżdżalnie wodne.

Druga kryta pływalnia z basenem dł. 25 m, mieści się ona przy SP nr 8 im. ks. kard. St. Wyszyńskiego.

Kluby sportowe | edytuj kod

Siedleckie kluby sportowe i prowadzone przez nie sekcje:

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Kościół św. Stanisława Cerkiew prawosławna Świętej Trójcy

Miasto jest siedzibą rzymskokatolickiej diecezji siedleckiej. Na terenie Siedlec funkcjonuje dekanat siedlecki z 10 parafiami rzymskokatolickimi (11 kościołów w tym kościół garnizonowy), parafia prawosławna, kilka wspólnot protestanckich, diaspora Kościoła Katolickiego Mariawitów oraz dwa zbory Świadków Jehowy.

Katolicyzm | edytuj kod

Kościół rzymskokatolicki

Prawosławie | edytuj kod

Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny

Protestantyzm | edytuj kod

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego

Kościół Boży

Kościół Ewangelicznych Chrześcijan

Kościół Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej

 • Zbór Kościoła Jezusa Chrystusa Wiary Chrześcijańskiej w Siedlcach

Kościół Zielonoświątkowy

 • Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Siedlcach

Starokatolicyzm | edytuj kod

Kościół Katolicki Mariawitów

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

Świadkowie Jehowy
 • dwa zbory: Siedlce–Północ, Siedlce–Południe (wraz z grupą języka migowego), Sala Królestwa[36]

Zgromadzenia zakonne | edytuj kod

Zakony i zgromadzenia żeńskie
Zakony i zgromadzenia męskie

Administracja | edytuj kod

Urzędy i instytucje | edytuj kod

Sąd Okręgowy w Siedlcach

W Siedlcach znajduje się wiele instytucji publicznych o zasięgu subregionalnym[37]. Są to:

Z granicami powiatu nie pokrywa się także zasięg:

Znajdują się tutaj wszelkie instytucje powiatowe:

Do instytucji o mniejszym zasięgu należą:

Urząd Miasta Siedlce

Podział administracyjny | edytuj kod

Dzielnica Nowe Siedlce Dzielnica Roskosz

Dzielnice | edytuj kod

Piaski Zamiejskie Roskosz Sekuła Pn. Dzielnica Przem. Śródmieście Taradajki Nowe Siedlce Pd. Dzielnica Przem. Stara Wieś

Osiedla | edytuj kod

Os. Nad Zalewem

Bezpieczeństwo | edytuj kod

Ochrona zdrowia | edytuj kod

Szpital Miejski w Siedlcach

Na terenie miasta działają dwa szpitale (Miejski, Wojewódzki), oraz 5 przychodni specjalistycznych. Poza tym na terenie miasta działa poliklinika MSWiA, prywatne przychodnie oraz 27 aptek[38].

Służby mundurowe | edytuj kod

Siły Zbrojne RP | edytuj kod

Aktualnie

W przeszłości

Policja | edytuj kod

Na terenie miasta znajduje się Komenda Miejska Policji[39], z siedzibą na ul. Starowiejskiej 66[40]. Siedlecka komenda podlega Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Struktura komendy obejmuje 7 wydziałów oraz 5 samodzielnych zespołów. W skład Wydziału Prewencji wchodzą m.in 2 Rewiry Dzielnicowych. Komenda Miejska Policji w Siedlcach swoim zasięgiem służbowym obejmuje oprócz miasta Siedlce, 13 gmin powiatu siedleckiego. Na terenie trzech miejscowości gminnych tj. w Mordach, Mokobodach i Skórcu swoje siedziby mają komisariaty Policji. W miejscowości Zbuczyn znajduje się Posterunek Policji podlegający bezpośrednio Komisariatowi Policji w Mordach.

Straż Miejska | edytuj kod

W mieście istnieje także Straż Miejska[41], która dysponuje 20 strażnikami oraz 3 radiowozami, w jej kompetencji jest obsługa Miejskiego systemu monitoringu (11 kamer)

Państwowa Straż Pożarna | edytuj kod

Siedlecka straż pożarna ma długą tradycję, powstała bowiem 1 października 1877 r.[42] Przez lata w Siedlcach działała zarówno straż zawodowa, jak i ochotnicza[43]. Dziś za ochronę przeciwpożarową i ratownictwo w mieście Siedlce oraz powiecie siedleckim odpowiada Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach[44] znajdująca się przy ulicy Czerwonego Krzyża 45, w skład której wchodzą:

 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1,
 • Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 2 przy ul. Składowej 7G (dawna straż kolejowa).

Służbę w KM PSP w Siedlcach pełni 130 funkcjonariuszy PSP (strażaków) w systemie zmianowym i codziennym. Na wyposażeniu siedleckiej KM PSP znajduje się nowoczesny specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy w tym drabina mechaniczna SCD40 MAGIRUS, 25 metrowy podnośnik SH25 MAN, ciężki samochód ratownictwa technicznego SCRt RENAULT KERAKS, średni samochód ratownictwa chemicznego SRchem IVECO, 3 średnie samochody ratowniczo-gaśnicze, 2 ciężkie samochody gaśnicze, jeden lekki samochód ratownictwa technicznego oraz pojazdy rozpoznawczo-ratownicze i administracyjne. Komenda Miejska dysponuje specjalistyczną grupą ratownictwa chemiczno-ekologicznego SIEDLCE 6. Koordynacją działań ratowniczych zajmuje się Miejskie Stanowisko Kierowania wspólnie z dyspozytornią pogotowia ratunkowego PRM Meditrans. Rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych miejscowych oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych zajmuje się sekcja kontrolno-rozpoznawcza. Średnia liczba zdarzeń usuwanych w ciągu roku przez jednostki ratowniczo gaśnicze komendy miejskiej wynosi ok. 2000 zdarzeń.

Nadajniki RTV | edytuj kod

 • RON EmiTel ul. Błonie, 52°10′14″N 22°16′47″E
 • Budynek Urzędu Wojewódzkiego ul. Piłsudskiego 38, 52°10′05″N 22°16′37″E
 • Komin PEC ul. St. Starzyńskiego Połud.Dzieln.Przemysłowa (155+58 m n.p.m.) 22°18′26″E 52°09′40″N
 • RTCN EmiTel Chotycze k. Łosic (185+300 m n.p.m.) 22°47′05″E 52°11′16″N

Miasta partnerskie | edytuj kod

Prezydent | edytuj kod

 Osobny artykuł: Prezydenci Siedlec.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. GUS: Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2013 r.. 2013-07-26. [dostęp 2013-12-17].
 2. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-09-14] .
 3. Symbole miasta.
 4. O mieście. siedlce.pl. [dostęp 2017-10-27]. [zarchiwizowane z tego adresu (2019-02-24)].
 5. Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 31 XII 2014 r.. [dostęp 2015-08-04].
 6. a b c Bazy Danych (pol.). GUS. [dostęp 2013-12-17].
 7. Według Google Maps.
 8. Pomniki przyrody – powiat siedlecki. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie.
 9. Weather averages for Siedlce, POL (ang.). [dostęp 2008-12-16].
 10. Rekordy klimatyczne w Polsce, Zakład Klimatologii IGiGP UJ, Kraków.
 11. Siedlce w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-03]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 12. a b c d e Tomasz Chludziński, Janusz Żmudziński "Mazowsze, mały przewodnik" Wyd. Sport i Turystyka Warszawa 1978 s. 231-233
 13. Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
 14. Czy w Siedlcach notowano -41? | [dostęp 2020-04-29]  (pol.).
 15. Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa „Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa lata wojny 1939-1945”, Sport i Turystyka 1988, ​ISBN 83-217-2709-3​, s. 635–637.
 16. Rocznica wizyty Jana Pawła II w Siedlcach | [dostęp 2020-04-29]  (pol.).
 17. Lech Wałęsa w Siedlcach | [dostęp 2020-04-29]  (pol.).
 18. M.P. z 1982 r. nr 10, poz. 74.
 19. a b c d e f Ogólne informacje gospodarcze (pol.).
 20. Siedlecki Serwis dla Inwestorów.
 21. Wykonanie budżetów JST woj Mazowieckiego za 2016 r. w podziale na kwartały (raport z dnia 22.06.2014) → Tab.1 poz. 12 i poz. 23; Tab.4a poz. 10 i poz. 29. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie. [dostęp 2014-10-18].
 22. Projekt autostrady A2 Warszawa – Kukuryki.
 23. MPK SIEDLCE – AKTUALNOŚCI – rozkład jazdy autobusów, stacja benzynowa, stacja kontroli pojazdów, myjnia, warsztat samochodowy.
 24. Tygodnik Siedlecki.
 25. hosannafestival.
 26. targi-rolnicze/.
 27. Oficjalna strona Miasta Siedlce: Jest Orkiestra Symfoniczna.
 28. Nasz Przewodnik.
 29. www.spin.siedlce.pl.
 30. podlasie24.pl.
 31. SportSiedlce.pl.
 32. www.siedlcenews.pl.
 33. Agencja Rozwoju Miasta Siedlce.
 34. W budowie: Regionalny Ośrodek Sportu, Rekreacji, Rehabilitacji i Turystyki – Stadiony.net.
 35. Liturgiczny Kalendarz Mariawicki na rok 2021 (Felicjanów)
 36. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2017-02-01] .
 37. Instytucje i Urzędy państwowe.
 38. Spis aptek.
 39. Komenda Miejska Policji w Siedlcach.
 40. Jerzy Długosz: Policja żegna się z siedzibą na prusa (pol.). Życie Siedleckie. [dostęp 2015-03-01].
 41. Straż Miejska w Siedlcach.
 42. Rafał Dmowski, Ochrona przeciwpożarowa w Siedlcach przed I wojną światową, [w:] Z dziejów wojskowości polskiej: księga jubileuszowa profesora Kazimierza Pindla w 70. rocznicę urodzin / pod red. Janusza Gmitruka, Wojciecha Włodarkiewicza. – Warszawa ; Siedlce: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2008, s. 111–127. https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/297.
 43. Rafał Dmowski, Straż Ogniowa Ochotnicza w Siedlcach (1915 – 1920),, [w:] Strażacy Podlasia w walce o niepodległość w 1918 roku. 80 lat Ochotniczej Straży Pożarnej w Kotuniu, praca zbiorowa pod redakcją Arkadiusza Kołodziejczyka i Zbigniewa Todorskiego. – Siedlce: Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 1999, s. 57–78. https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/263.
 44. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach.
 45. miasta partnerskie.

Bibliografia | edytuj kod

 • Aleksandra Ogińska i Siedlce w trzech pamiętnikach z XIX wieku. Wstęp i oprac. Rafał Dmowski i Artur Ziontek. Siedlce 2007. Książka dostępna w wersji cyfrowej https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/256
 • Piotr Ługowski: Kościół św. Stanisława w Siedlcach. Studium historyczno-artystyczne obiektu. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 3, 2006.
 • Piotr Ługowski: „De aedificis parochialis” przy kościele św. Stanisława w Siedlcach. „Wschodni Rocznik Humanistyczny” t. 4, 2007.
 • Piotr Ługowski: „Brama Księżnej Ogińskiej” w Siedlcach – domniemane dzieło Szymona Bogumiła Zuga. „Biuletyn Historii Sztuki” 71(2009), z.3, s. 361–367.
 • Piotr Ługowski, Artyści i rzemieślnicy na usługach Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach, [w:] Zmierzch i Świt. Stanisław August i Rzeczpospolita 1764-1795, red. A. Antoniewicz, R. Kosińska i P. Skowroński, Warszawa 2015, s. 109–135.
 • Piotr Ługowski, „Aby to mogło być ubogo, a chędogo, w proporcji moich możliwości”. Przemiany siedleckiego pałacu Aleksandry Ogińskiej w świetle źródeł archiwalnych, [w:] LAUDATOR TEMPORIS ACTI. Studia z dziejów sztuki i kultury ofiarowane Księdzu Doktorowi Janowi Niecieckiemu w 65. rocznice urodzin, Lublin 2015, s. 219–232.
 • Piotr Ługowski, Aleksandria (vel Aleksandrów) - sentymentalny ogród Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach w świetle źródeł archiwalnych [w:] Residentiae tempore belli et pacis. Materiały do badań i ochrony założeń rezydencjonalnych i obronnych, red. P. Lasek, P. Sypczuk, Warszawa 2019, s. 180-197.
 • Dorota Mączka: Kościół św. Stanisława w Siedlcach 1532-2000. Siedlce 2001.
 • Danuta Michalec: Aleksandra Ogińska i jej czasy. Siedlce 1999.
 • Siedlce 1448–2007. Red. Edward Kospath-Pawłowski. Wyd. 2. zmienione i poszerzone. Siedlce 2007.
 • Antoni Winter: Dzieje Siedlec 1448–1918. Warszawa 1969.
 • Artur Ziontek: Siedlecki dwór artystyczny Aleksandry Ogińskiej. W zbiorze: Małe miasta. Społeczność. Red. Mariusz Zemło. Lublin 2011.
 • Nasz Przewodnik

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Siedlce" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy