Stacja meteorologiczna


Stacja meteorologiczna w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Stacja hydrologiczna IMGW w Radzyniu nad jez. Sławskim Stacja hydrologiczno-meteorologiczna IMGW w Kołobrzegu stacja meteo w Białowieży

Stacja meteorologiczna (ogródek meteorologiczny) – miejsce wykonywania pomiarów i obserwacji meteorologicznych.

Spis treści

Opis | edytuj kod

Stacja meteorologiczna jest wyposażona w poletko pomiarowe (ogródek meteorologiczny) – trawiasty obszar o wymiarach 15 ×15 m[1], na terenie którego są zainstalowane przyrządy meteorologiczne. Podstawowy zestaw przyrządów to klatka meteorologiczna z kompletem termometrów, wiatromierz, deszczomierze, termometry gruntowe, heliograf, ewentualnie przyrządy do pomiarów promieniowania słonecznego.

Na terenie stacji meteorologicznej wykonuje się pomiary: temperatury powietrza na wysokości 2 m nad poziomem gruntu, temperatury powietrza na wys. 5 cm n.p.g., wilgotności powietrza na wysokości 2 m n.p.g., ciśnienia powietrza, wysokości opadu atmosferycznego, czasu usłonecznienia, widzialności, etc. Dokonuje się oceny stanu powierzchni gruntu.[2]

Na nieporośniętym trawą, przekopanym poletku meteorologicznym zorientowanym w osi wschód–zachód mierzy się temperaturę gruntu na głębokości 5, 10, 20 i 50 cm. Oprócz tego oblicza się parowanie. Każdy z przyrządów występuje w kilku wersjach, jednak na stacji stosuje się zawsze jeden rodzaj w danym czasie. Przyrządy meteorologiczne muszą być normowane co kilka lat, czyli porównywane z wzorcowymi, nieeksploatowanymi aby zapobiec przekłamaniom spowodowanym zużyciem. Pomiary dokonuje się o godzinach : 6.00 UTC, 12.00 UTC i 18.00 UTC, po czym liczy się temperatury średnie wzorem:

temperatura średnia dobowa

t.śr.d = (T7 + T19 + Tmax + Tmin) / 4

W celach pomocniczych w oparciu o rejestracje ciągu termografu temperaturę średnią dobową liczymy:

temperatura średnia dobowa termografu

t.śr.d.ter = (1/2t0 + t1 + ... + t23 + 1/2t24) / 24

Temperaturę średnią pentadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie wyliczone temperatury dobowe danej pentady, a następnie dzielimy przez 5:

t.śr.pent = (T1 + T2 + ... + T5) / 5

Temperaturę średnią dekadową obliczamy w ten sposób, że sumujemy wszystkie uprzednio wyliczone temperatury średnie dobowe danej dekady, a następnie dzielimy je przez 10:

t.śr.dek = (T1 + T2 + ... +T10) / 10

Temperaturę średnią miesięczną obliczamy: sumujemy wszystkie wyliczone temperatury średnie dobowe danego miesiąca, następnie dzielimy je przez liczbę dni w danym miesiącu (np. styczeń ma 31 dni)

t.śr.m = (T1 + T2 + ..... + T31) / 31

Temperaturę średnią roczną obliczamy sumując wszystkie wyliczone temperatury średnie miesięczne danego roku, a następnie dzielimy je przez 12.

Zobacz też | edytuj kod

Automatyczna stacja meteo

Przypisy | edytuj kod

  1. Ogródek meteorologiczny z przyrządami
  2. Dziennik Klimatyczny, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (monitoring station):
Na podstawie artykułu: "Stacja meteorologiczna" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy