Sztab Generalny Wojska Polskiego


Na mapach: 52°12′31,1″N 21°00′41,7″E/52,208639 21,011583

Sztab Generalny Wojska Polskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sztab Generalny Wojska Polskiego (SG WP) – instytucja centralna Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, utworzona w 1918.

Spis treści

Geneza | edytuj kod

Zalążkiem Sztabu Generalnego WP był Inspektorat Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej istniejący w okresie od 23 kwietnia 1917 do 29 października 1918. Inspektorat został utworzony rozkazem Naczelnego Wodza Wojsk Polskich generała piechoty Hansa von Beselera, a rozwiązany rozkazem Szefa Sztabu Wojsk Polskich generała porucznika Tadeusza Rozwadowskiego, dzień po utworzeniu tegoż Sztabu. Szefem Inspektoratu był do 19 października 1918 generał piechoty Felix von Barth, a od tego dnia pułkownik Henryk Minkiewicz[1].

Historia | edytuj kod

25 października 1918, w Warszawie, Rada Regencyjna Królestwa Polskiego ustanowiła urząd Szefa Sztabu Wojsk Polskich[2], który 28 października objął generał porucznik Tadeusz Rozwadowski. Na pamiątkę tego aktu Rady Regencyjnej dzień 25 października obchodzony jest jako święto instytucji polskiego Sztabu Generalnego.

22 grudnia 1928 minister spraw wojskowych marszałek Polski Józef Piłsudski zniósł dotychczasową nazwę „Sztab Generalny” i wprowadził na jej miejsce nazwę „Sztab Główny”[3].

Zmiana nazwy oznaczała powrót do tradycji Sztabu Głównego istniejącego w armii Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego. 1 września 1939 przeszedł na organizację czasu wojennego i został przeformowany na Sztab Naczelnego Wodza. Pod tą samą nazwą funkcjonował w Polskich Siłach Zbrojnych, we Francji, a od 1940 w Wielkiej Brytanii.

8 sierpnia 1944 w Lublinie przystąpiono do organizacji Sztabu Głównego WP, w ramach Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego. 10 lipca 1945 przeformowany na etat pokojowy i przemianowany na Sztab Generalny WP.

Siedziba sztabu znajduje się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4a.

Zadania | edytuj kod

Od 1990 Sztab Generalny realizuje podstawowe cele interoperacyjności oraz kompatybilności ze strukturami NATO. Szczególną uwagę zwraca się na problemy wspólnego działania zgłoszonych do Sojuszu Sztabów i wojsk, jak również standaryzację i unifikację wyposażenia technicznego. Zasadnicze przedsięwzięcia SG WP wynikały przede wszystkim z treści wypracowanych założeń modernizacyjnych.

Do zakresu działania Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego należy:

 • Współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji rozwoju Sił Zbrojnych i planowanie tego rozwoju,
 • Kierowanie kompleksowym planowaniem mobilizacyjnego i strategiczno-operacyjnego rozwinięcia oraz użycia Sił Zbrojnych,
 • Utrzymywanie w Siłach Zbrojnych gotowości bojowej i mobilizacyjnej,
 • Kierowanie szkoleniem wojsk, określanie celów, kierunków i zadań tego szkolenia oraz kierowanie programowaniem i planowaniem szkolenia bojowego i taktycznego, a także działalnością sportową w Siłach Zbrojnych,
 • Kierowanie szkolnictwem wojskowym w ramach pełnomocnictw udzielonych przez Ministra Obrony Narodowej,
 • Kierowanie programowaniem i planowaniem materiałowo-finansowym w Siłach Zbrojnych,
 • Wykonywanie innych zadań zleconych przez Ministra Obrony Narodowej oraz wynikających z ustaw i innych przepisów.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego odpowiada za organizację i przygotowanie do działań organu dowodzenia i stanowiska dowodzenia Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych

Struktura organizacyjna SG WP[4] | edytuj kod

Znak dyplomowanych oficerów Sztabu Generalnego II Rzeczypospolitej Oznaki rozpoznawcze SG WP Na mundur galowy Na mundur wz.93 Na mundur pustynny

Kierownictwo[5]

Zarząd Organizacji i Uzupełnień – P1

 • szef – płk Roman Kopka
 • zastępca szefa – płk Dariusz Tyszka

Zarząd Analiz Wywiadowczych i Rozpoznawczych – P2

Zarząd Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7

Zarząd Logistyki – P4

Zarząd Planowania i Programowania Rozwoju Sił Zbrojnych – P5

 • szef – gen. bryg. Szymon Koziatek
 • zastępca szefa – gen. bryg. Rafał Ostrowski

Zarząd Kierowania i Dowodzenia – P6

 • szef – płk Piotr Chodowiec
 • zastępca szefa – płk Piotr Chwiej

Zarząd Planowania Rzeczowego – P8

 • szef – płk Krzysztof Zielski
 • zastępca szefa – wakat

Szefowie SG WP | edytuj kod

Szefowie Inspektoratu Wyszkolenia Polskiej Siły Zbrojnej Królestwa Polskiego

Szef Sztabu Wojsk Polskich Królestwa Polskiego (Regencyjnego)

Szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej

Szefowie Sztabu Głównego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej

Szefowie Sztabu Naczelnego Wodza podczas II wojny światowej

Szefowie Sztabu Głównego Polskich Sił Zbrojnych

Szefowie Sztabu Głównego Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego

Szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w okresie Polski Ludowej

Szefowie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w III Rzeczypospolitej

Przypisy | edytuj kod

 1. Centralne Archiwum Wojskowe: VII. Narodziny Wojska Polskiego (październik – grudzień 1918) [1]
 2. Dekret Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego z 25 października 1918 (Dziennik Rozporządzeń Komisji Wojskowej Nr 1 z 28 października 1918 roku).
 3. Dz.Rozk. MSWojsk. Nr 36 z 22 grudnia 1928 roku, poz. 396.
 4. Sztab Generalny Wojska Polskiego. sgwp.wp.mil.pl. [dostęp 7 października 2010].
 5. Sztab Generalny Wojska Polskiego. sgwp.wp.mil.pl. [dostęp 11 lutego 2014.
 6. Szef MON wręczył nominacje oficerom Wojska Polskiego – Ministerstwo Obrony Narodowej – Portal Gov.pl (pol.). Ministerstwo Obrony Narodowej. [dostęp 2019-12-23].
 7. Awanse generalskie. prezydent.pl. [dostęp 2020-03-01].
 8. Dz.U. z 2020 r. poz. 860
 9. Do 12 listopada działał jako najwyższy funkcją żołnierz polski, ponieważ w dniach 24 października-12 listopada urząd Naczelnego Wodza Wojsk Polskich nie był obsadzony. 24 października Rada Regencyjna zdymisjonowała naczelnego wodza gen. Beselera, a dopiero 12 listopada mianowała na ten urząd bryg. Piłsudskiego.
 10. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 19.06.1926 r. w: Dziennik Personalny M.S.Wojsk. Nr 25 z 28.06.1926 r., s. 197.
 11. Zarządzenie Prezydenta RP z dnia 03.12.1931 r. w: Dziennik Personalny MSWojsk. Nr 6 z 23.03.1932 r., s. 219.
 12. Zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. „Dziennik Personalny Ministerstwa Spraw Wojskowych”. Nr 10, s. 83, 4 lipca 1935. 

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sztab Generalny Wojska Polskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy