Tablice rejestracyjne w Chorwacji


Tablice rejestracyjne w Chorwacji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Chorwackie tablice rejestracyjne Tablica rejestracyjna zwykła jednorzędowa (wyróżnik OG - Ogulin). Tablica rejestracyjna zwykła jednorzędowa - wzór po wprowadzeniu eurobandu (wyróżnik ZG - Zagrzeb). Tablica rejestracyjna zwykła dwurzędowa (wyróżnik ST - Split). Tablica rejestracyjna zwykła motocyklowa (wyróżnik DU - Dubrownik). Tablica rejestracyjna zwykła motorowerowa (wyróżnik ST - Split). Tablica rejestracyjna dla pojazdu ponadnormatywnego (wyróżnik ST - Split). Tablica rejestracyjna dla pojazdu będącego własnością cudzoziemca (wyróżnik PU - Pula, doklejony euroband). Tablica rejestracyjna dla samochodu policji. Tablica rejestracyjna dla motocykla policji. Tablica rejestracyjna samochodu Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji. Tablica rejestracyjna pojazdu dyplomatycznego. Tablica rejestracyjna wywozowa.

Chorwackie tablice rejestracyjnetablice rejestracyjne wydawane dla pojazdów zarejestrowanych na terenie Republiki Chorwacji przez osoby fizyczne, będące i niebędące obywatelami Republiki Chorwacji, osoby prawne, służby państwowe i przedstawicielstwa dyplomatyczne.

Zasady wydawania tablic rejestracyjnych w Chorwacji wyznacza Rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o rejestracji i oznaczaniu pojazdów[1][2].

Spis treści

Zasady ogólne | edytuj kod

Tablice rejestracyjne w Chorwacji są wykonane z metalu powleczonego folią odblaskową (z wyjątkiem tablic próbnych, które są wykonane z odblaskowego laminatu). Stosowane są 4 standardowe rozmiary tablic:

 • samochodowa jednorzędowa (wymiary 520 mm x 110 mm) – stosowana dla większości pojazdów, w tym dla samochodów i przyczep samochodowych;
 • samochodowa dwurzędowa (wymiary 280 mm x 200 mm) – stosowana dla pojazdów, których konstrukcja uniemożliwia montaż tablicy jednorzędowej, oraz dla ciągników i maszyn ciężkich;
 • motocyklowa (wymiary 200 mm x 200 mm) – stosowana dla motocykli i quadów;
 • motorowerowa (wymiary 100 mm x 150 mm) – stosowana dla motorowerów i quadów lekkich.

Tablice motocyklowe i motorowerowe składają się z trzech rzędów znaków.

Wszystkie wzory tablic (poza dyplomatycznymi i próbnymi) posiadają wzdłuż poziomych krawędzi 2 paski w kolorach: czerwonym, białym i niebieskim, odwzorowujących barwy narodowe, oraz herb Chorwacji umieszczony pomiędzy wyróżnikiem miejsca i wyróżnikiem pojazdu. Od 2016 roku przepisy przewidują umieszczenie po lewej stronie tablicy jednorzędowej lub w lewym górnym roku tablicy wielorzędowej eurobandu.

Tablice rejestracyjne zwykłe | edytuj kod

Tablice rejestracyjne dla pojazdów użytkowanych przez osoby fizyczne będące obywatelami Chorwacji są barwy białej z czarnymi znakami i zawierają:

 • dwie litery alfabetu chorwackiego oznaczające wyróżnik miejsca;
 • trzy lub cztery cyfry w zakresie od 0 do 9;
 • myślnik;
 • jedną lub dwie litery alfabetu łacińskiego z wyłączeniem W, X i Y[3].

W przypadku tablic samochodowych dwurzędowych pierwszy rząd zawiera wyłącznie wyróżnik miejsca i herb Chorwacji. Dotyczy to także tablic indywidualnych.

W przypadku tablic motocyklowych i motorowerowych każdą grupę znaków umieszcza się w osobnym wierszu i nie stosuje się myślnika.

Wyróżniki miejsca | edytuj kod

Tablice rejestracyjne specjalne | edytuj kod

Tablice rejestracyjne indywidualne | edytuj kod

Wydawane są na imienny wniosek użytkownika. Są to tablice barwy białej z czarnymi znakami, zawierające:

 • dwie litery alfabetu chorwackiego oznaczające wyróżnik miejsca;
 • trzy do siedmiu znaków mogących być literami alfabetu łacińskiego (W, X i Y są dozwolone) lub cyframi. W przypadku zastosowania cyfr, muszą się one znaleźć na końcu wyróżnika indywidualnego, a na tablicy samochodowej muszą być oddzielone myślnikiem, który liczy się jako znak.

Tablice rejestracyjne dla pojazdów ponadnormatywnych | edytuj kod

Jeżeli wymiary pojazdu nie spełniają norm w zakresie jego długości, szerokości lub wysokości albo jego masa jest większa od zalecanej dla danego typu pojazdu, stosuje się tablice rejestracyjne barwy białej z czerwonymi znakami, zawierające ten sam zestaw znaków, co tablice zwykłe.

Tablice rejestracyjne dla cudzoziemców | edytuj kod

Dla pojazdów rejestrowanych przez cudzoziemców ze stałym lub czasowym prawem pobytu, oraz dla pojazdów handlu zagranicznego, zagranicznych przedstawicielstw transportowych, kulturalnych i innych, biur zagranicznych oraz zagranicznych korespondentów, jak również w celu tymczasowej rejestracji pojazdów stosuje się tablice rejestracyjne barwy białej z zielonymi znakami, zawierające ten sam zestaw znaków, co tablice zwykłe.

Tablice rejestracyjne pojazdów policji | edytuj kod

Tablice rejestracyjne dla pojazdów należących do Policji Republiki Chorwacji posiadają białe tło i niebieskie znaki, które stanowią dwie grupy liczące po trzy cyfry, rozdzielone herbem Chorwacji. Pierwsza grupa stanowi wyróżnik miejsca, druga - wyróżnik pojazdu. Na tablicach trzyrzędowych w środkowym wierszu umieszcza się wyłącznie herb.

Tablice rejestracyjne pojazdów wojskowych | edytuj kod

Tablice rejestracyjne pojazdów należących do Sił Zbrojnych Republiki Chorwacji posiadają żółte tło i czarne znaki o analogicznym układzie jak tablice zwykłe, jedynie zamiast wyróżnika miejsca umieszcza się litery HV (skrót od Hrvatska vojska).

Tablice rejestracyjne pojazdów dyplomatycznych | edytuj kod

Tablice rejestracyjne przeznaczone dla pojazdów dyplomatycznych posiadają niebieskie tło i żółte znaki w następującym układzie:

 • trzy cyfry - wyróżnik kraju lub organizacji międzynarodowej;
 • litera:
  • A - dla pojazdów posiadanych przez placówki dyplomatyczne, misje państw obcych oraz przedstawicielstwa organizacji międzynarodowych w Republice Chorwacji i przez ich pracowników, którzy mają status dyplomatyczny;
  • C - dla pojazdów posiadanych przez placówki konsularne i ich pracowników, którzy posiadają status konsularny;
  • M - dla pojazdów, których właściciele są cudzoziemcami, zatrudnionymi w misjach dyplomatycznych i konsularnych, misjach zagranicznych krajów i misjach organizacji międzynarodowych w Republice Chorwacji, a nie mają statusu dyplomatycznego.
 • trzy cyfry w zakresie od 0 do 9.

Wybrane wyróżniki na tablicach dyplomatycznych | edytuj kod

Tablice przekładalne | edytuj kod

Tablice te mogą być wydawane osobom prawnym lub fizycznym zajmującym się produkcją, modernizacją i sprzedażą pojazdów oraz transportem. Mogą być używane w celu dojazdu do miejsca odprawy celnej, uzyskiwania homologacji, serwisowania, składowania, sprzedaży i ekspozycji pojazdów oraz do jazd próbnych. Tablice przekładalne wykonane są z białego laminatu i posiadają czarne znaki o następującym układzie:

 • dwie litery alfabetu chorwackiego oznaczające wyróżnik miejsca;
 • dwie litery PP (skrót od prenosiva pločica);
 • myślnik;
 • trzy lub cztery cyfry.

Tablice rejestracyjne pojazdów zabytkowych | edytuj kod

Od 2008 roku pojazdy zabytkowe mogą być oznaczane tablicami z białego laminatu z czarnymi znakami o następującym układzie:

 • dwie litery alfabetu chorwackiego oznaczające wyróżnik miejsca;
 • dwie litery PV (skrót od povijesno vozilo);
 • myślnik;
 • trzy lub cztery cyfry.

Tablice rejestracyjne próbne i przeglądowe | edytuj kod

Tablice rejestracyjne próbne i przeglądowe (wydawane na czas badań technicznych) wykonuje się z białego laminatu. Zawierają one w lewej części (lub w przypadku tablicy dwurzędowej na górze):

 • w przypadku tablicy próbnej – wzór czarno-białej szachownicy, w której białe pola wpisane jest słowo PROBA;
 • w przypadku tablicy przeglądowej – cyfrę arabską.

W części przeznaczonej na wyróżniki wpisuje się czarne znaki w układzie:

 • dwie litery alfabetu chorwackiego oznaczające wyróżnik miejsca;
 • grupę trzech cyfr z zakresu od 0 do 9;
 • myślnik;
 • grupę dwóch cyfr z zakresu od 0 do 9.

Tablice wywozowe | edytuj kod

Tablice te wydawane są na pojazdy sprzedawane za granicę lub przeznaczone do sprzedaży w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tablice te posiadają zielone tło i żółte znaki w układzie identycznym jak tablice zwykłe, przy czym w miejscu wyróżnika umieszcza się litery RH (skrót od Republika Hrvatska).

Przypisy | edytuj kod

 1. http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/287588.html
 2. Centar za vozila Hrvatske | Pravilnik o registraciji i označavanju vozila, cvh.hr [dostęp 2017-10-10] .
 3. Pomimo iż przepisy tego nie regulują, obserwacje wskazują, że nie używa się także litery Q.
 4. Do 1991 roku miasto wydawania tablic nosiło nazwę Slavonska Požega, a wydawane tablice posiadały wyróżnik SP.
 5. Do 1992 roku miasto wydawania tablic nosiło nazwę Podravska Slatina, a wydawane tablice posiadały wyróżnik PS.
Na podstawie artykułu: "Tablice rejestracyjne w Chorwacji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy