Tarnobrzeg


Na mapach: 50°34′22″N 21°40′43″E/50,572778 21,678611

Tarnobrzeg w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Tarnobrzegmiasto w Polsce, na prawach powiatu, położone w województwie podkarpackim. Siedziba władz powiatu tarnobrzeskiego w latach 1867–1975 oraz od 1999. Siedziba władz województwa tarnobrzeskiego w latach 1975–1998. W latach 1973–1976 miasto było siedzibą gminy wiejskiej Tarnobrzeg. Do początku lat 90. XX wieku największy w Polsce ośrodek wydobycia i przetwórstwa siarki[3][4].

Według danych GUS z 30 czerwca 2020 roku, Tarnobrzeg liczył 46 588 mieszkańców[2].

Tarnobrzeg uzyskał lokację miejską w 1593 roku, ale nie została ona zrealizowana, ponowne nadanie praw miejskich przed 1681 rokiem[5].

Spis treści

Nazwa miasta | edytuj kod

Nazwa Tarnobrzega nawiązuje do rodziny szlacheckiej, która to ufundowała miasto – Tarnowskich. Nazwa Tarnobrzeg przeważyła nad innymi proponowanymi nazwami: „Tarnodwór”, „Nowo Dwór” czy „Nowy Tarnów”. W czasach PRL, w ramach deburżuaizacji próbowano przeforsować fałszywą tezę, iż nazwa Tarnobrzeg związana jest z tarniną, która porastała brzeg Wisły[6]. Teza ta nie miała żadnego uzasadnienia logicznego i była próbą przekłamania historii. Fakt pochodzenia nazwy Tarnobrzeg od rodu Tarnowskich, jest w tym momencie bezsporny. Podobne nazwy nosiły inne miasta założone przez rodzinę Tarnowskich, np.: Tarnogród, Tarnopol. Sam Tarnobrzeg miał zastąpić Tarnowskim utracony wcześniej Tarnów.

Nazwa użyta w akcie lokacyjnym („Tarnobrzeg”) nie przyjęła się wśród mieszkańców. Miasto założone na prawie magdeburskim było de facto przysiółkiem magnackiej siedziby Tarnowskich – Dzikowa. Znacznie starsza, ludniejsza i ważniejsza administracyjnie była też inna pobliska osada – Miechocin. Aż do XX wieku to te dwie nazwy przeważają w powszechnym użyciu zamiast nazwy Tarnobrzeg. Obraz z sanktuarium tarnobrzeskiego nosi nazwę Matki Bożej Dzikowskiej, konfederacja zawiązana w Tarnobrzegu określana jest jako dzikowska, a zjazd Stronnictwa Demokratycznego z 1927 roku nosi nazwę dzikowskiego. Początkowo znacznie ludniejszy i spełniający ważne funkcje administracyjne był Miechocin. W czasach piastowskich był siedzibą najmniejszej podstawowej jednostki administracyjnej – opola. Kościół w Miechocinie był siedzibą archidekanatu i aż do 1922 roku był siedzibą jedynej parafii tarnobrzeskiej.

Miasto z nazwy „Tarnobrzeg” funkcjonuje w powszechnej świadomości i jako jednostka administracyjna dopiero od XIX wieku. Wtedy to stało się siedzibą powiatu oraz powstała stacja kolejowa – Tarnobrzeg. W 1918 roku powstałe samozwańcze państwo nosiło nazwę Republiki Tarnobrzeskiej. Odrodzona II Rzeczpospolita pozostawiła Tarnobrzeg siedzibą powiatu. Po odkryciu siarki w pobliskim Machowie, Jeziórku i Grębowie, Tarnobrzeg szybko się rozwijał oraz stał się siedzibą województwa, które nosiło nazwę tarnobrzeskiego. Nawet Matka Boża Dzikowska zaczyna być nazywana Matką Bożą Tarnobrzeską.

Tarnobrzeg jest jednym z większych obszarowo miast, a jego granice sięgają Sandomierza. Odległość od południowych do północnych granic miasta to ok. 20 km. Nazwa Tarnobrzeg, początkowo ograniczona do pl. Bartosza Głowackiego, zdecydowanie wyparła inne historyczne odrębne jednostki takie jak Zakrzów, Dzików, Machów, Wielowieś, Miechocin, Sielec, Podłęże, Sobów, Mokrzyszów. Wszystkie one są teraz integralną częścią rozszerzonego administracyjnie miasta.

Tarnobrzeg w języku jidysz, דזיקאוו, czyli Żikew, przez Żydów utożsamiany był z Dzikowem. W Tarnobrzegu obowiązywał zakaz osiedlania się Żydów, więc zamieszkiwali oni w pobliskim Dzikowie; gdy zakaz uchylono, przeprowadzali się oni do miasta, przenosząc jednocześnie nazwę swej poprzedniej siedziby na Tarnobrzeg.

Geografia | edytuj kod

Tarnobrzeg leży na prawym brzegu Wisły, w południowo-wschodniej części Polski, w Kotlinie Sandomierskiej na pograniczu Równiny Tarnobrzeskiej i Niziny Nadwiślańskiej[7]. Jest to najdalej na północ wysunięte miasto regionu karpackiego.

Dominują gleby bielicowe, na terenach nabrzeżnych mady rzeczne oraz piaszczyste brzegi. Dużo gruntów zostało zalesionych. W rejonie Tarnobrzega jest wiele lasów wchodzących w skład Puszczy Sandomierskiej. Głównymi drzewami są: sosna zwyczajna, dąb szypułkowy, olsza czarna, buk i brzoza.

Administracyjnie graniczy bezpośrednio z Sandomierzem[8]. Historycznie położony jest w Małopolsce. Leżał w ziemi sandomierskiej. W wyniku rozbiorów związany z Galicją. Przynależność tę zachowano w II Rzeczypospolitej, w tym czasie administracyjnie przynależał do województwa lwowskiego. Stan ten utrzymuje się do dziś i Tarnobrzeg związany jest administracyjnie z województwem ze stolicą w Rzeszowie (tj. pozostałą przy Polsce częścią województwa lwowskiego). Do dawnego województwa sandomierskiego nawiązywało województwo tarnobrzeskie z lat 1976–1999. Do terenu dawnej ziemi sandomierskiej nawiązuje też zasięg rzymskokatolickiej diecezji sandomierskiej.

Historia | edytuj kod

 Osobny artykuł: Historia Tarnobrzega.

Założony w 1593 roku przez Tarnowskich[9], był ośrodkiem handlu i rzemiosła. Znany jako ośrodek kultu maryjnego. Zniszczony w czasie najazdu szwedzkiego podupadł i rozwinął się ponownie dopiero po II wojnie światowej. Wtedy to stał się centrum Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego oraz wykształconego na nim Tarnobrzeskiego Okręgu Przemysłowego. Obecnie kopalnia została zasypana i zabezpieczona, a zakłady przemysłowe są w fazie likwidacji, częściowo zamienione na specjalną strefę ekonomiczną. Natomiast w miejscu dawnego zagłębia utworzono Jezioro Tarnobrzeskie.

Kalendarium | edytuj kod

 • ok. 1000 – osady w Miechocinie i Wielowsi, Miechocin siedzibą opola – najmniejszej jednostki administracyjnej w czasach piastowskich, pierwsza chrześcijańska drewniana kaplica w Miechocinie
 • ok. 1132 – parafia katolicka w Miechocinie
 • ok. 1160 – budowa pierwszego murowanego kościoła Marii Magdaleny w Miechocinie na miejscu dawnej drewnianej kaplicy
 • 1215 – powstała katolicka parafia w Wielowsi
 • 1218 – pielgrzymka do Wielowsi bł. Czesława i św. Jacka Odrowąża
 • 1241 – najazd tatarski, zniszczenie Miechocina
 • 1349 – Rafał z Tarnowa wziął za żonę dziedziczkę Wielowsi, Dzierżkę, powstanie rodu Tarnowskich linii wielowiejsko-dzikowskiej ściśle związanej z obszarem współcześnie utożsamianym z Tarnobrzegiem
 • 1376 – najazd Litwinów i Rusinów, spustoszenie terenów osadniczych Puszczy Sandomierskiej w tym Miechocina
 • XIV wiek – budowa pierwszego warownego zamku w Dzikowie
 • 1440 – pobyt Jana Długosza w Miechocinie
 • 1502 – król Aleksander Jagiellończyk wyznaczył Miechocin jako punkt zborny pospolitego ruszenia ziemi sandomierskiej na wojnę z Tatarami
 • początek XVI wieku – reformacja, przejęcie kościoła miechocińskiego przez kalwinów
 • 1542 – czteromiesięczna wizyta króla Zygmunta Starego, królowej Bony wraz z dziećmi w posiadłościach Tarnowskich, w związku z krakowską epidemią „morowego powietrza”
 • 1522 – Andrzej Ossoliński sprzedał Janowi Spytkowi Tarnowskiemu zamek dzikowski
 • 28 maja 1593 – przywilej fundacyjny na prawie magdeburskim nadany został kasztelanowi sandomierskiemu Stanisławowi Tarnowskiemu przez króla Zygmunta III Wazę w Warszawie
 • pierwsza ćwierć XVII w. – powstanie prawdopodobnie pierwszej drewnianej synagogi, początki intensywnego osadnictwa żydowskiego
 • ok. 1645 – budowa murowanego zamku w Dzikowie
 • 1655 – potop szwedzki: zniszczenie osady przez Szwedów i pogrom Żydów
 • 1657 – spustoszenie miasta przez Kozaków i Siedmiogrodzian
 • 1660 – 1664 – odbudowa miasta
 • 1676 – kontrreformacja, fundacja kościoła, sprowadzenie dominikanów
 • 1678 – cudowny obraz z dworu w Dzikowie przeniesiony został do kościoła dominikańskiego
 • 14 kwietnia 1681 – potwierdzenie lokacji miasta przez Jana III Sobieskiego, pierwsze rozszerzenie granic miasta, przyłączenie wsi Dzików
 • 1688 – podniesienie rangi klasztoru dominikańskiego do rzędu klasztorów przeorskich
 • 1693 – początek budowy murowanego zespołu klasztornego dominikanów i kościoła
 • początek XVIII wieku – klęski żywiołowe, epidemie, pożary, zniszczenia: pożar miasta (1703, 1709), dżuma (1708), przemarsze wojsk saskich, rosyjskich, powódź (1713), wielka susza, klęska głodu (1714), epidemie i zarazy (1715–1720)
 • 5 listopada 1734 – konfederacja dzikowska w obronie króla Stanisława Leszczyńskiego
 • 1735 – początek budowy synagogi żydowskiej
 • 1768 – splądrowanie zamku dzikowskiego przez zwolenników króla i Rosji
 • 1772 – I rozbiór Polski, Tarnobrzeg pod zaborem austriackim (jako część Królestwa Galicji)
 • 1786 – Dzików ponownie samodzielną jednostką administracyjną
 • 1809 – spustoszenie zamku dzikowskiego przez Austriaków podczas wojny polsko-austriackiej
 • 1815 – wielkie powodzie w Wielowsi
 • 1855 – Tarnobrzeg siedzibą powiatu
 • 1861 – powstanie zakonu dominikanek w Wielowsi, działalność Kolumby Białeckiej (zm. 1887)
 • 5/6 czerwca 1862 – wielki pożar miasta
 • 1862 – 1870 – budowa murowanej synagogi
 • 1863 – z Dzikowa wyruszył oddział płk Jordana by przekroczyć granicę z Królestwem Kongresowym i wziąć udział w powstaniu styczniowym, 20 czerwca Tarnobrzeżanie biorą udział w bitwie pod Komorowem
 • 1864 – pierwsza szkoła w mieście, fundacja pierwszego szpitala
 • 1867 – siedziba starostwa tarnobrzeskiego, wyodrębnienie z Tarnobrzega Dzikowa jako osobnej gminy wiejskiej, założenie stacji telegraficznej
 • 1870 – budowa browaru
 • 1879 – powódź
 • 1887 – połączenie kolejowe trasy Dębica – Rozwadów
 • 1888 – wielki pożar, prawie doszczętne zniszczenie miasta
 • 1889 – założenie czytelni miejskiej, utworzenie Towarzystwa Oświaty Ludowej
 • 1894 – fundacja szpitala publicznego im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej (funkcjonuje do dziś)
 • 1898 – 50. rocznica zniesienia pańszczyzny w zaborze austriackim, wielka inscenizacja bitwy racławickiej
 • 8 września 1904 – pierwsza koronacja obrazu Matki Bożej Dzikowskiej, odsłonięcie pomnika Bartosza Głowackiego
 • 1909 – powstanie Cesarsko-Królewskiej Wyższej Szkoły Realnej
 • 1913 – budowa dworca kolejowego
 • 1914 – powstaje wojskowe lotnisko
 • 1915 – duże zniszczenia miasta w wyniku ofensywy armii carskiej
 • październik 1918 – wycofanie się wojsk austriacko-węgierskich, podporządkowanie się Polskiej Komisji Likwidacyjnej w Krakowie
 • 6 listopada 1918 – wystąpienia chłopskie, których skutkiem było powstanie samozwańczej, lecz sprawującej efektywną władzę Republiki Tarnobrzeskiej; jednym z jej założeń było ukształtowanie nowego „państwa” na wzór Republiki Rad
 • 1919 – pacyfikacja Republiki przez wojska polskie, faktyczne włączenie w skład państwa polskiego
 • 1922 – formalne utworzenie pierwszej miejskiej parafii
 • 1927 – „zjazd dzikowski” Stronnictwa Demokratycznego
 • 1936 – włączenie Tarnobrzega w plany COP, plany utworzenia rafinerii
 • 13 września 1939 – wkroczenie wojsk niemieckich, początek okupacji hitlerowskiej
 • październik 1939 – wysiedlenia Żydów i początek ich zagłady (w 1939 r. Żydzi stanowili 67% ludności miasta, głównie chasydzi)
 • 1940 – początek niszczenia zabudowań pożydowskich przez Niemców
 • 1941 – 1944 – działalność oddziału partyzanckiego Jędrusiów
 • czerwiec 1941 – lipiec 1942 – utworzenie getta dla ludności żydowskiej
 • 5 sierpnia 1944 – wkroczenie Armii Czerwonej, pierwsze aresztowania NKWD
 • jesień 1944 – budowa trzech mostów: ruchu pieszego, transportu artylerii, kolei wąskotorowej
 • 1948 – 1949 – działalność antykomunistycznego Młodzieżowego Ruchu Oporu
 • 28 września 1953 – odkrycie złóż siarki[10]
 • od 1957 – szybki rozwój miasta; powstanie nowych osiedli, rozbudowa przemysłu siarkowego, wykształcenie się okręgu przemysłowego
 • 1975 – miasto zostaje siedzibą władz województwa tarnobrzeskiego
 • 1976 – rozszerzenie administracyjnych granic miasta, przyłączenie: Miechocina, Machowa, Wielowsi, Nagnajowa, Sielca, Sobowa, Ocic, Mokrzyszowa, Zakrzowa
 • maj 1979 – powstaje drewniany kościół na Serbinowie, rozpoczęcie działalność Michała Józefczyka (zm. 2016)
 • wrzesień 1980 – Solidarnościowe strajki w kopalniach Machów, Jeziórko i Piaseczno
 • lata 90. XX wieku – załamanie się przemysłu siarkowego, początek stagnacji w rozwoju miasta
 • 1 stycznia 1999 – w wyniku reformy administracyjnej Tarnobrzeg został powiatem grodzkim oraz siedzibą powiatu ziemskiego
 • 12 czerwca 1999 – Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski wylądował w Tarnobrzegu w celu celebrowania Mszy w Sandomierzu
 • maj – czerwiec 2010 – w wyniku powodzi katastrofalnie dwukrotnie zalano północne i zachodnie części miasta
 • 21 lutego 2018 – urzędujący Prezydent Miasta Grzegorz Kiełb zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne (zobacz: Afera korupcyjna w Tarnobrzegu (2018))

Demografia | edytuj kod

 Osobny artykuł: ludność Tarnobrzega.

Piramida wieku mieszkańców Tarnobrzegu w 2014 roku[11].

Administracyjne osiedla Tarnobrzega

Podział administracyjny | edytuj kod

Rynek w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg podzielony jest na 15 osiedli będących jednostkę pomocniczą gminy. Potocznie, jak i w mediach, używa się zamiennie sformułowania „dzielnica”. Administracyjne osiedla nawiązują do dawnych, historycznych odrębnych jednostek (gmin, wiosek, osad). Większość z nich przyłączona została w 1976 r. Tarnobrzeg stał się wtedy jednym z większych miast Polski pod względem zasięgu terytorialnego. Nienaturalne rozszerzenie granic miasta związane było z silną rozbudową przemysłu siarkowego, powstawaniem nowych osiedli mieszkaniowych oraz ustanowieniem stolicy nowo powstałego województwa. Powody rozszerzenia należy upatrywać w prognozach związanych z rokiem 2000, szacowano wtedy, że miasto przekroczy 100 tys. mieszkańców oraz utworzy z Sandomierzem konurbację. Kolejnym powodem była chęć zmniejszenia dysproporcji pomiędzy ówcześnie 40-tysięczną Stalową Wolą a 26-tysięcznym Tarnobrzegiem – stolicą województwa[12]. Ustanowiony w 1976 r. zasięg administracyjny prawie w całości pokrywa się z dawnymi posiadłościami rodu Tarnowskich (wyjątek stanowi Trześń, która to znalazła się w gminie Gorzyce).

Lista osiedli powołanych na podstawie uchwał Rady Miasta: Dzików, Miechocin, Mokrzyszów, Nagnajów, Ocice, Piastów, Przywiśle, Serbinów, Siarkowiec, Sielec, Sobów, Stare Miasto, Wielopole, Wielowieś, Zakrzów. Lista pozostałych jednostek urbanistycznych znajduje się w haśle Osiedla Tarnobrzega.

Tarnobrzeg – centrum

Gospodarka | edytuj kod

Wydobywanie siarki | edytuj kod

Tarnobrzeg był centrum wydobywania i przetwarzania siarki i kwasu siarkowego (zobacz: „Siarkopol”), lecz zamknięto wszystkie kopalnie siarki, kiedy stało się to ekonomicznie nieopłacalne. Najpierw została zamknięta kopalnia w Piasecznie, następnie kopalnia Machów (po 40 latach wydobywania siarki – kopalnia Machów była największą odkrywkową kopalnią siarki w Europie), a na końcu, w latach 90., kopalnia Jeziórko. Ta ostatnia była eksploatowana nieco dłużej, gdyż stosowano tam nowocześniejsze metody wydobycia siarki (metodą podziemnego wytopu), co ograniczało liczbę potrzebnych ludzi do pracy i skutkowało przez długi czas rentownością produkcji. Obecnie kopalnie Machów i Piaseczno zalewane są przez wodę z Wisły i tworzone są tam sztuczne zbiorniki. Od lat 90. XX wieku na terenach zakładów Siarkopol działa Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Realizowane i przygotowywane inwestycje w Tarnobrzegu | edytuj kod

Panorama Jeziora Tarnobrzeskiego

Budownictwo | edytuj kod

Niewielkie Stare Miasto składa się z kamienic skupionych wokół rynku. Pozostała część miasta (ponad 80%) powstała już po II wojnie światowej. Wraz z pojawieniem się przemysłu siarkowego masowo budowano osiedla mieszkalne (przeważnie w technologii wielkiej płyty), a także różnorakie obiekty, takie jak: stadion, sąd okręgowy, hala OSiR. W Tarnobrzegu zbudowano także ponad 8-kondygnacyjne budynki mieszkalne z wielkiej płyty. Obecnie, wykorzystując zalanie wyrobiska po kopalni Machów, władze miasta starają się zmienić wizerunek Tarnobrzega z „przemysłowego blokowiska” na ośrodek turystyczny.

Współczesna architektura TarnobrzegaSąd Okręgowy i Rejonowy, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w TarnobrzeguJeden z bloków wybudowanych przez TTBSNocna panorama osiedla Serbinów, w przeważającej mierze prostokątne bloki mieszkalneFontanna na placu Antoniego SurowieckiegoPomnik Jana Pawła II na ul. Warszawskiej

Bezrobocie | edytuj kod

Powyższy wykres przedstawia bezrobocie w Tarnobrzegu w latach 2005–2008 na tle bezrobocia w Polsce oraz województwie podkarpackim[13].

Transport | edytuj kod

Publiczny transport zbiorowy | edytuj kod

 • PKP. Dworzec PKP znajduje się przy ulicy Dworcowej.
 • PKS. Dworzec PKS znajduje się przy ulicy Mickiewicza PKS Tarnobrzeg Sp z o.o.. Obsługuje linie do innych miejscowości, w tym linię nr 11 (Tarnobrzeg–Sandomierz), a także linie miejskie w innych miastach. Kiedyś zajezdnia PKS Tarnobrzeg położona była przy ulicy Sikorskiego (obecnie znajduje się tam WORD w Tarnobrzegu oraz sklep budowlany). Aktualnie leży ona na terenie dawnej zajezdni MKS Tarnobrzeg przy ulicy Zwierzynieckiej.
 • Firma przewozowa POLKAR świadcząca usługi MPK na terenie miasta od czerwca 2013 roku. Firma obsługuje linie miejskie: A, B, C, 2, 3, 4, 6, 9, 9 BIS, 10, 12, 14, przewozy pracownicze oraz dowozy dzieci do szkół.
 • Prywatni przewoźnicy – świadczący usługi na terenie miasta i okolic.

Transport drogowy | edytuj kod

Tarnobrzeg przecinają trzy drogi wojewódzkie nr DW723, DW758 i DW871 (do niedawna droga krajowa nr 84). Przez część miasta przebiega także droga krajowa nr 9. Obecnie planowana jest budowa obwodnicy Tarnobrzega. Główne ulice Tarnobrzega to: Wisłostrada, Sienkiewicza, Sikorskiego, Warszawska, Mickiewicza, Orląt Lwowskich, Litewska (d. Bema), Kopernika oraz Kwiatkowskiego.

Turystyka | edytuj kod

 Osobny artykuł: Zabytki Tarnobrzega.

Przez Tarnobrzeg przebiega jedna z tras Szlaku Architektury Drewnianej[14] województwa podkarpackiego. Od 2007 r. także Szlak Chasydzki[15][16]. Z Tarnobrzega można alternatywnie rozpocząć Małopolską Drogę św. Jakuba, której nieprzerwany szlak prowadzi przez całą Europę do Santiago de Compostela.

W bezpośrednim sąsiedztwie Tarnobrzega znajdują się: Sandomierz, Koprzywnica (obie miejscowości znane choćby z przebiegającego przez nie Szlaku Cysterskiego), Ujazd z Krzyżtoporem, Klimontów oraz oddalony o ok. 14 km Baranów Sandomierski (do Baranowa prowadzi zielony szlak PTTK Sandomierz – Majdan Królewski).

Niesakralne zabytki TarnobrzegaBrowar TarnowskichPomnik Bartosza GłowackiegoStary spichlerz, obecnie Muzeum Polskiego Przemysłu SiarkowegoDworzec kolejowy z 1913 rokuSynagoga, obecnie Biblioteka MiejskaDworek Myśliwski w Mokrzyszowied. sąd powiatowy, obecnie Zespół Szkół Społecznych Nr 1

Oświata i szkolnictwo wyższe | edytuj kod

W Tarnobrzegu jest 14 przedszkoli, 10 szkół podstawowych, 6 gimnazjów, 12 szkół ponadgimnazjalnych oraz 3 szkoły wyższe. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa powstała w 2001 roku (kształcąca na kierunkach humanistycznych na poziomie licencjackim). Wyższa Szkoła Handlowa – Zamiejscowy Wydział Nauk Ekonomicznych w Tarnobrzegu (powstał w 2003 roku) – kształci w zakresie ekonomii na poziomie licencjackim, inżynierskim oraz magisterskim, a także w zakresie stosunków międzynarodowych i bezpieczeństwa na poziomie licencjackim i inżynierskim. W 2016 roku Wydział został włączony do struktury Społecznej Akademii Nauk w Łodzi, który umożliwia kontynuowanie nauki na studiach doktoranckich na trzech kierunkach: w dziedzinie nauk ekonomicznych, informatycznych oraz językoznawstwa.

Kultura | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Kultura w Tarnobrzegu.

Tarnobrzeg posiada sieć instytucji z dziedziny kultury. Tworzą ją m.in.: sieć bibliotek publicznych, biblioteki parafialne (klasztorna OO. Dominikanów, parafii serbinowskiej) i biblioteki szkolne (w tym uczelni wyższych). Główne życie miasta skupione jest w Tarnobrzeskim Domu Kultury (dawna nazwa Wojewódzki Dom Kultury). W nim odbywają się spektakle teatralne (w tym Barbórkowa Drama Teatralna) oraz projekcje filmowe. 8 stycznia 2008 roku zamknięto Kino Wisła[17] spełniające dotychczas tę funkcję. Amatorskie życie kulturalne skupia także Środowiskowy Dom Kultury[18] działający przy Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz grupy teatralne i muzyczne powstałe na Serbinowie przy tamtejszej parafii[19]. Wymienione ośrodki w przeważającej mierze organizują zajęcia dla dzieci i młodzieży. Sporadycznie koncerty muzyki poważnej organizuje Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.

Imprezy cykliczne | edytuj kod

Media | edytuj kod

 • Internet

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Religia w Tarnobrzegu.

Kościół rzymskokatolicki

Katolickie świątynie TarnobrzegaKlasztor dominikanów – wnętrze kościoła Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z cudownym obrazem Matki Bożej Dzikowskiej (Tarnobrzeskiej)Parafia serbinowska – wnętrze kościoła Matki Bożej Nieustającej PomocyGotycki kościół św. Marii Magdaleny w MiechocinieXIX wieczny neogotycki klasztor dominikanek w WielowsiKościół Chrystusa Dobrego Pasterza w MokrzyszowieKaplica Wszystkich Świętych na cmentarzu w Sobowie

Starokatolicyzm

Protestantyzm

Świadkowie Jehowy

Panorama Serbinowa

Sport | edytuj kod

Stadion Miejski w Tarnobrzegu Tenisistki stołowe KTS Tarnobrzeg podczas prezentacji zespołu w sezonie 2011/2012
 • Siarka Tarnobrzeg – klub piłkarski[53] i koszykarski[54]
 • Klub Tenisa Stołowego Enea Siarka Tarnobrzeg – Zwycięzca Ligi Mistrzyń ETTU, zwycięzca Pucharu Europy, wielokrotny finalista Pucharu Europy i LM ETTU, 29-krotny drużynowy mistrz Polski w tenisie stołowym kobiet
 • Uczniowski Klub Sportowy „Wspólnota” Serbinów Tarnobrzeg[55]
 • Osiedlowy Klub Sportowy Wielowieś Tarnobrzeg[56]
 • Osiedlowy Zespół Sportowy „Iskra” Sobów Tarnobrzeg[57]
 • Osiedlowy Klub Sportowy Mokrzyszów Tarnobrzeg[58]
 • Osiedlowy Zespół Sportowy „Koniczynka” Ocice Tarnobrzeg[59]
 • OSiR – Ośrodek Sportu i Rekreacji „Wisła”
 • TSSPS Bartosze – Klub Siatkarski

Tarnobrzeżanie | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie urodzeni w Tarnobrzegu.  Z tym tematem związana jest kategoria: Ludzie związani z Tarnobrzegiem.  Z tym tematem związana jest kategoria: Fotografowie związani z Tarnobrzegiem.  Osobne artykuły: Sigillum Civis VirtutiHonorowi Obywatele Miasta Tarnobrzega.

Według raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Trwanie życia” z 2012 roku, Tarnobrzeg zajmuje 1. miejsce w kraju pod względem średniej długości życia kobiet (82,7) oraz 4 pod względem średniej długości życia mężczyzn (75,5)[60].

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Ratusz w Tarnobrzegu

Miasta i gminy partnerskie[61]:

Miasto współpracuje również z Federacją Stowarzyszeń Laickich w Épinal[61].


Kwestie językowe | edytuj kod

 Osobny artykuł: wikt:Tarnobrzeg.

Nazwa miasta – Tarnobrzeg – sprawia problemy deklinacyjne. Szczególnie kłopotliwy jest dopełniacz i narzędnik: do Tarnobrzega, z Tarnobrzega / do Tarnobrzegu, z Tarnobrzegu. Mieszkańcy miasta używają formy do Tarnobrzega podkreślając, że jest to historyczna forma używana w samym mieście nawiązująca do pierwotnej nazwy Nowego Tarnowa. Zwolennicy formy do Tarnobrzegu podkreślają logiczną analogię miasta Kołobrzeg i Brzeg. W radiowo-telewizyjnych językowych programach poradnikowych profesorowie Bralczyk i Miodek stali na stanowisku, że obie formy są poprawne, ze wskazaniem na formę do Tarnobrzega, gdyż, mimo że nie logiczna, bliższa jest miejscowej ludności, a do Tarnobrzegu jest formą stosunkowo nową i utożsamiana z ludnością napływową[63], przybyłą po odkryciu złóż siarki, a mimo że w mniejszości, próbującą narzucić własną odmianę.

„Poradnia językowa Polskiej Akademii Nauk” i „Uniwersalny słownik języka polskiego PWN” podają jako jedyną poprawną formę do Tarnobrzega[64][65]. Kuriozum w tej sytuacji jest nazewnictwo urzędów w mieście: Prezydent Miasta Tarnobrzeg, Urząd Miasta Tarnobrzeg, Rada Miasta Tarnobrzeg, co analogicznie porównywalne mogłoby być z niepoprawnymi formami Prezydent Miasta Warszawa, Prezydent Miasta Kraków. Na stronach tarnobrzeskiego Biuletynu Informacji Publicznej funkcjonuje Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzeg[66], jednak już na tej samej stronie przy odwołaniu do statutu Muzeum oraz na oficjalnej stronie Muzeum funkcjonuje nazwa Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega[67]. Podobnie formę Tarnobrzega przyjmują wszystkie inne instytucje, urzędy i obiekty użyteczności publicznej (np.: Biblioteka Miejska[68], Dni Tarnobrzega[69]). Jedynymi niedyskusyjnymi formami są: w Tarnobrzegu, o Tarnobrzegu, z Tarnobrzegiem.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2008 r.. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2020-05-05].
 2. a b Wyniki badań bieżących – Baza Demografia – Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 3. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa: Przegląd górniczy, Tom 42. Główny Instytut Górnictwa, 1986.
 4. Gerald Kutney: Sulfur: History, Technology, Applications & Industry. ChemTec Publishing, 2007-02-01.
 5. Robert Krzysztofik, Lokacje miejskie na obszarze Polski. Dokumentacja geograficzno-historyczna, Katowice 2007, s. 76-77.
 6. Nazwa miejscowa Tarnobrzeg pochodzi od nazwiska Stanisława Tarnowskiego, kasztelana sandomierskiego, który w 1593 roku założył miasto na terenie wsi Miechocin. Nazwa nie przyjęła się zbyt szybko, skoro zapisy z 1662 roku nie wymieniają miejscowości Tarnobrzeg, traktując ją jako małą wioskę należącą do Dzikowa. Pierwszy człon omawianej nazwy miejscowej Tarno- (od Tarnowskiego) połączony został z elementem -brzeg, wskazującym na nadwiślańskie położenie miasta. Kazimierz Rymut w Nazwach miast Polski (Wrocław 1987) zdecydowanie wskazuje na związek Tarnobrzega z geograficznym usytuowaniem miasta i z nazwiskiem jego założyciela. Natomiast Stanisław Rospond wysuwa także hipotezę, iż Tarnobrzeg mógł oznaczać brzeg Wisły porosły tarniną (por. Słownik etymologiczny miast i gmin PRL Wrocław 1984). Za: [1], dostęp 2010-07-01. Podobnie błędną interpretację przyjmuje dr Józef Staszewski w: Słownik geograficzny pochodzenia i znaczenia nazw geograficznych, Wiedza Powszechna 1968, s. 427.
 7. Tarnobrzeg, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2020-02-29] .
 8. Faktyczna odległość między pl. Bartosza Głowackiego w Tarnobrzegu a Rynkiem Starego Miasta w Sandomierzu, czyli dwóch centralnych punktów tych miejscowości to 14 km.
 9. Niezalezna.pl.
 10. Tarnobrzeg – Mokrzyszów – Tarnobrzeskie złoto. Atrakcje turystyczne Tarnobrzega. Ciekawe miejsca Tarnobrzega.
 11. Tarnobrzeg w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-04]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 12. Był to jedyny przypadek, kiedy to znacznie mniejsza miejscowość stała się stolicą województwa. Innym przykładem było województwo sieradzkie. Tam jednak Zduńska Wola była minimalnie większa, o ok. 300 mieszkańców.
 13. Wykres stworzony na podstawie strony Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnobrzegu.
 14. Podkarpacki Szlak Architektury Drewnianej.
 15. Szlak chasydzki – atrakcją i szansą rozwoju.
 16. Mapa szlaku chasydzkiego.
 17. Tarnobrzeg: Kino „Wisła” znów zamknięte – 8 stycznia 2008.
 18. Tarnobrzeska Spółdzielnia Mieszkaniowa :: Witamy na naszej stronie.
 19. Parafia MBNP Tarnobrzeg.
 20. Konkurs Piosenki Wygraj Sukces.
 21. XXXII Barbórkowa Drama Teatralna :: Tarnobrzeg info :: Tinfo – Tarnobrzeg, info i kropka.
 22. Miejska Telewizja Tarnobrzeg.
 23. INFORMACJE Z REGIONU / Strona główna – Radio Leliwa.
 24. Polskie Radio Rzeszów.
 25. Redakcja – Tygodnik Nadwiślański.
 26. SZTAFETA – Kontakt – Tygodnik Sztafeta – Stalowa Wola – Nisko – Tarnobrzeg – Leżajsk – Sandomierz.
 27. Tarnobrzeg – wiadomości, aktualności, forum, zdjęcia, informator – echodnia.eu/tarnobrzeg.
 28. Tarnobrzeg – nowiny24.pl – informacje, artykuły, wydarzenia.
 29. Super Nowości – dziennik południowo-wschodniej Polski – Redakcja.
 30. Kwartalnik Dzikovia.
 31. TwójRegion24.pl – Tarnobrzeg.
 32. Tarnobrzeg info :: Tinfo – Tarnobrzeg, info i kropka.
 33. NadWisla24.pl – Tarnobrzeg.
 34. Mojadolina.pl – Tarnobrzeg – Portal Dobrych Informacji.
 35. Info-Tarnobrzeg.pl – Darmowe Ogłoszenia Tarnobrzeg & Info Tarnobrzeg dla turystów, INFO-TARNOBRZEG.PL  (pol.).
 36. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 37. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 38. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 39. Dominikanie z Tarnobrzega.
 40. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 41. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 42. Internetowa strona parafii.
 43. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 44. Parafia MBNP Tarnobrzeg.
 45. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 46. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 47. Strona internetowa parafii.
 48. Parafia pw. Miłosierdzia Bożego w Tarnobrzegu.
 49. Diecezja Sandomierska: Instytucje Diecezjalne.
 50. Parafia PNKK w Tarnobrzegu.
 51. Strona zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnobrzegu.
 52. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2018-10-18] .
 53. KS Siarka Tarnobrzeg.
 54. Oficjalna strona internetowa klubu koszykarskiego ASK KS Siarka Tarnobrzeg.
 55. Strona klubowa Strona internetowa klubu Wspólnota Serbinów Tarnobrzeg. Aktualności, wyniki, mecze, tabele i statystyki.
 56. Strona klubowa Strona internetowa klubu OKS Wielowieś. Aktualności, wyniki, mecze, tabele i statystyki.
 57. Strona klubowa Strona internetowa klubu Iskra Sobów Tarnobrzeg. Aktualności, wyniki, mecze, tabele i statystyki.
 58. Strona klubowa OKS Mokrzyszów. Aktualności, wyniki, mecze, tabele i statystyki.
 59. Oficjalna strona Koniczynki Ocice.
 60. Tu żyje się najkrócej. Spore zmiany na mapie polskiej długowieczności.. Gazeta.pl. [dostęp 2012-11-01].
 61. a b c d Miasta partnerskie. [dostęp 2012-01-28].
 62. Banská Bystrica EN Sister cities.
 63. Specyfiką ludności napływowej była jej pozycja w mieście. Często byli to ludzie wykształceni (inżynierowie zatrudniani w siarkowych zakładach przemysłowych, lekarze, prawnicy), co też sprawiało, że ich wpływ na miasto był większy, niż sugerowałaby to rzeczywista liczebność. Zdecydowana większość Tarnobrzeżan pochodzi z samego Tarnobrzega lub terenów współczesnych powiatów ziemskich: tarnobrzeskiego i sandomierskiego. Etnicznie ludność okolic Tarnobrzega zaliczana jest do grupy Lasowiaków, która wykształciła własną gwarę.
 64. Za wzorcową należy uznać formę podawaną przez Słownik nazw geograficznych oraz Słownik nazw miejscowości i mieszkańców: do Tarnobrzega. Drugą formę można zaakceptować w komunikacji potocznej.
 65. Wiele nazw własnych różni się w odmianie od równobrzmiących nazw pospolitych. Nazwy pospolite, przechodząc do kategorii nazw własnych, zmieniają funkcję, a niektóre też odmianę. Takim przypadkiem jest Nowy Świat – Nowego Światu, Tarnobrzeg – Tarnobrzega, chociaż coraz częstsze jest Tarnobrzegu.
 66. Biuletyn Informacji Publicznej – Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.
 67. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega.
 68. Samorządowa instytucja kultury miasta Tarnobrzega.
 69. Dni Tarnobrzega 2010, dostęp 21 sierpnia 2010.

Bibliografia | edytuj kod

 • Prace i materiały z badań etnograficznych ośrodka mokrzyszowsko-grębowskiego w powiecie tarnobrzeskim, Józef Rawski
 • Tarnobrzeg – Dzieje miasta 1593–1939: praca zbiorowa pod redakcją Feliksa Kiryka
 • Tarnobrzeg Gród Leliwitów – Aleksandra Janas, Adam Wójcik, Marek Pietras
 • Tarnobrzeg: z dziejów miasta i powiatu – Michał Marczak
 • Tarnobrzeskie dziedzictwo kultury: tradycja i współczesność – praca zbiorowa, [aut.] Kazimierz Błasiak
 • Z dziejów Tarnobrzega, Dzikowa, Miechocina, Wielowsi i Mokrzyszowa: przegląd wydarzeń – oprac. Aleksandra Janas i Adam Wójcik
 • Dzieje miasta Tarnobrzega, Jan Wilk

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (miasto na prawach powiatu):
Na podstawie artykułu: "Tarnobrzeg" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy