Trzciana (gmina)


Na mapach: 49°51′N 20°22′E/49,845556 20,371389

Trzciana (gmina) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Widok z Trzciany. Na horyzoncie Kostrza

Trzcianagmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie bocheńskim. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie tarnowskim.

Siedzibą gminy jest Trzciana.

Gmina powstała w 1934 roku i istniała do 24 października 1972 roku (w latach 1950-1972 jako gromada) kiedy to (mimo licznych protestów) została połączona z gromadą Żegocina tworząc gminę Trzciana-Żegocina. W 1976 zmieniono nazwę gminy na gminę Żegocina. W lipcu 1993 zawiązał się w Trzcianie Społeczny Komitet na Rzecz Reaktywowania Gminy Trzciana, który doprowadził do reaktywowania gminy 30 grudnia 1994 roku[2].

Do gminy należą następujące sołectwa:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gminę zamieszkiwało 5428 osób[3].

Spis treści

Struktura powierzchni | edytuj kod

Według danych z roku 2015[4] gmina Trzciana ma obszar 44,09 km², w tym:

  • użytki rolne: 64%
  • użytki leśne: 25%

Gmina stanowi 6,98% powierzchni powiatu.

Demografia | edytuj kod

Dane z 31 grudnia 2015 r.[3]:

  • Piramida wieku mieszkańców gminy Trzciana w 2014 roku[1].


Sąsiednie gminy | edytuj kod

Bochnia, Limanowa, Łapanów, Nowy Wiśnicz, Żegocina

Położenie geograficzne | edytuj kod

Tereny gminy. Na horyzoncie góra Kamionna i Pasierbiecka Góra

Obszar gminy leży w Karpatach Zachodnich i przynależy do dwóch jednostek geograficznych: Pogórza Wiśnickiego i Beskidu Wyspowego. Większa część terenów gminy leży na obszarze Pogórza Wiśnickiego, które jest częścią Pogórza Zachodniobeskidzkiego, a to z kolei Pogórza Karpackiego. Krajobraz jest typowy dla pogórza – łagodne stoki o wysokości do 390 m n.p.m., poprzecinane licznymi potokami spływającymi z obu stron do rzeki. Potoki te często tworzą strome jary, zwykle zadrzewione na całej długości. Skrajny, południowy obszar gminy (część wsi Kamionna) należy do Beskidu Wyspowego. Są to północne, w górnej części całkowicie zalesione stoki Kamionnej (801 m n.p.m.) i Pasierbieckej Góry – (764 m n.p.m.).

Odległość od najbliższych miast: do Krakowa ok. 45 km, do Bochni ok. 22 km, do Limanowej ok. 22 km, do Nowego Wiśnicza ok. 14 km.

Sieć wodna | edytuj kod

Skaliste koryto Przegini w Rdzawie

Cały teren gminy znajduje się w zlewni Raby. Największy ciek to płynący przez środek gminy, przez miejscowości Łąkta Dolna i Trzciana Potok Sanecki, zwany też Sanką. Północne zbocza Kamionnej, Pasierbieckiej Góry i południowej części gminy odwadniają potoki Kamionka i Przeginia oraz jej dopływ Rdzawka. W północnej części gminy płyną tylko dwa niewielkie potoki; Kaliszanka i Cichawka. Sieć wodna jest gęsta, duża jest też ilość źródeł występujących w warstwach piaskowca. Są to głównie źródła szczelinowe, niektóre mają dużą wydajność.

Przyroda | edytuj kod

Diabelski kamień w Trzcianie

Według geobotanicznej regionizacji Polski B. Pawłowskiego M. Towpasza gmina Trzciana znajduje się w prowincji Górskiej, Środkowoeuropejskiej, w dziale Karpat Zachodnich, okręgu Pogórze Karpat Zachodnich, podokręgu Pogórze Fliszowe. Większa część terenu to piętro pogórza, południowe obszary (Pasierbiecka Góra i góra Kamionna) znajdują się w reglu dolnym. Lasy zajmują 23,5% powierzchni gminy, są to różnorodne zespoły leśne, głównie grądy, łęgi, jedliny, bory sosnowe i buczyny. Są to lasy silnie zmodyfikowane przez działalność człowieka. Jedynie w podwierzchołkowych partiach góry Kamionnej zachowały się prawie naturalne fragmenty pierwotnych lasów. Większą część powierzchni zajmują zbiorowiska nieleśne; pola uprawne, półnaturalne zbiorowiska jak łąki i pastwiska oraz niewielkie zbiorowiska synantropijne w pobliżu ludzkich siedzib.

Obszar gminy należy do Obszaru Chronionego Krajobrazu Pogórza Wiśnickiego. Brak tu większych zakładów przemysłowych, rolnictwo w dużej części tradycyjne. Na terenie gminy znajduje się jeden rezerwat przyrody – rezerwat przyrody Kamionna obejmujący podszczytowy, dobrze zachowany fragment lasu na północnym zboczu góry Kamionna. Wiele starych drzew objęte jest ochroną jako pomniki przyrody.

Przypisy | edytuj kod

  1. a b http://www.polskawliczbach.pl/gmina_Trzciana, w oparciu o dane GUS.
  2. Dz.U. z 1994 r. nr 132, poz. 671
  3. a b Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność stan w dniu 31 XII; 10 - Gminy według liczby ludności wiejskiej oraz województw (pol.). GUS. [dostęp 2016-09-05].
  4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
Na podstawie artykułu: "Trzciana (gmina)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy