Wikipedia:SDU/Front Narodowo-Robotniczy


Wikipedia:SDU/Front Narodowo-Robotniczy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedia:SDU Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania [Głosuj]

Front Narodowo-Robotniczy (Dyskusja)

usuniętoGdarin dyskusja 22:51, 6 wrz 2006 (CEST) Głosowanie przedłużono. Xabi talk 14:24, 28 sie 2006 (CEST)

Sens istnienia tego hasła polega na podczepieniu się z dolinkowaniem pod wikipedię. Poza tym - stowarzyszenie nic nie znaczące Julo 12:57, 21 sie 2006 (CEST)

To zakończone już głosowanie dotyczyło artykułu, który został usunięty z Wikipedii.

Usunąć

 1. Julo 12:57, 21 sie 2006 (CEST)
 2. Garcia 13:49, 21 sie 2006 (CEST) Normalni bolszewicy...
 3. Paweł Ciupak 13:53, 21 sie 2006 (CEST)
 4. LajsikonikDyskusja 13:56, 21 sie 2006 (CEST) Kilka manifestacji (wg. własnego oświadczenia, brak potw. w innych źródłach) i odmowa udziału w wyborach: "FNR w obecnej sytuacji nie widzi możliwości udziału w jakichkolwiek wyborach = czy parlamentarnych, czy samorządowych." (cytat z ich witryny) - czyli IMHO nie mają szans zostać ency.
 5. BadRobot 13:56, 21 sie 2006 (CEST)
 6. Roo72 Dyskusja 14:03, 21 sie 2006 (CEST)
 7.  Usunąć bezwartościowe. Shuriken .:|:. 14:40, 21 sie 2006 (CEST)
 8. --Starscream 15:03, 21 sie 2006 (CEST)
 9. Wulfstan 16:36, 21 sie 2006 (CEST) Ja niedługo zgłoszę się do bota, by za mnie głosował
 10. DingirXul Dyskusja 22:09, 22 sie 2006 (CEST)
 11. Arfrever F. Taifersar Arahesis DISCVSSIO 21:17, 25 sie 2006 (CEST)
 12. PawełS 22:42, 25 sie 2006 (CEST)
 13. Gdarin dyskusja 16:20, 28 sie 2006 (CEST)brak osiągnięć
 14. brak osiągnięć--Strongfort 19:16, 28 sie 2006 (CEST) # --Starscream 23:32, 29 sie 2006 (CEST) dwa głosy. ----Beaumont (@) 19:39, 4 wrz 2006 (CEST)
 15. JOJO 08:17, 1 wrz 2006 (CEST)

--- Zostawić

 1. Akurat to zdecydowanie zostawić. Bardzo ciekawa ekstremistyczna ideologia, rzuca pewne (ciemne) światło na historię idei w Polsce. Mch,ifuw 16:44, 21 sie 2006 (CEST)
 2. VanRichter 16:54, 21 sie 2006 (CEST)
 3. Vuvar1 Dyskusja 19:25, 21 sie 2006 (CEST) jako ciekawostka czemu nie
 4. jozef-k ? 19:36, 21 sie 2006 (CEST) wyjątkowo.
 5. Narodowy socjalizm; ciekawe. Picus viridis RSVP? 19:47, 21 sie 2006 (CEST)
 6. Marbra92 (dyskusja) 21:26, 21 sie 2006 (CEST) Naziści też są ency.
 7. Bismarck 23:34, 21 sie 2006 (CEST) IMHO ency
 8. Buli 11:11, 22 sie 2006 (CEST) moim skromnym zdaniem ency
 9. ToAr © 23:14, 25 sie 2006 (CEST)
 10. LUCPOL 12:36, 28 sie 2006 (CEST)
 11. Bardzo znana organizacja. Jeśli się nie mylę brała udział w kampanii Wileckiego! --Praga 15:43, 28 sie 2006 (CEST) A kto to był Wilecki? Oto skuteczność działań tego dziwotworu. Picus viridis RSVP? 18:50, 28 sie 2006 (CEST) Że Pan nie wie, nie znaczy, że inni Panie i Panowie nie wiedzą... Tadeusz Wilecki generał polski znany w polskiej scenie politycznej; jeden z najbardziej znaczących i najbardziej popularnych, wysoko postawionych kandydatów na urząd Pana Prezydenta Trzeciej Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2000-nym. --Praga 21:49, 28 sie 2006 (CEST)
 12. Hej! To, że ta organizacja jest mało znacząca, nie znaczy, że nie istnieje i nie może być o niej artykułu!! Ludzie, opanujcie się :P Kowalmistrz 17:22, 28 sie 2006 (CEST)

Dyskusja

 • W tym haśle nie ma nic, na czym można by sobie wyrobić opinię o zakresie, randze, liczebności, realnej istocie, dokonaniach... Wulfstan 15:41, 28 sie 2006 (CEST)
  • Szkoda raczej, że nie jest szerszej opisana ideologia. Coraz bardziej zaczynam żałować tych haseł Pragi, nie miały błędów, a POV zdarzało się bardzo rzadko. Nawet 20osobowa partia, która wyróżnia się czymś ciekawym w ideologii, ma znaczenie historyczne i jest ency. Bartyzel fajnie pisze o takich rzecach: "W ścisłym znaczeniu do nurtu faszystowskiego i narodowo-socjalistycznego należały w Polsce zatem jedynie całkowicie marginalne grupy, zaliczane słusznie przez historyków (A. Paczkowski, J.M. Majchrowski) do zjawisk z zakresu \"folkloru politycznego\"; ich wspólną cechą był całkowity brak oryginalności i umysłowe prostactwo, będące pochodną czysto plebejskiego składu osobowego tych organizacji, którym przewodzili bez wyjątku \"ćwierćinteligenci\"; wszystkie szafowały prorobotniczą demagogią socjalną; ich działalność miała awanturniczy, a niekiedy wręcz kryminalny charakter, czego konsekwencją było ich rychłe rozwiązywanie drogą administracyjną; ich zasięg terytorialny ograniczał się niemal wyłącznie do Śląska i Zagłębia; jest przy tym charakterystyczne, że naśladowanie wzorów hitlerowskich szło u nich w parze z ostrą antyniemieckością: chociaż działacze tych organizacji zarzucali sobie wzajemnie bycie agenturą hitlerowską, nie stwierdzono, aby w którymkolwiek przypadku było to prawdą, a niektórzy ich działacze ponieśli już za okupacji śmierć z powodu swojej postawy patriotycznej; stosunkowo największą z tych grup był założony 15 VIII 1933, zawieszony V 1935 i reaktywowany II 1937, R a d y k a l n y R u c h U z d r o w i e n i a ; \"wodzem\" owych liczących w pierwszej fazie działalności około 5500 \"błękitnych koszul\" był samouk Józef Kowal-Lipiński (Poznaj mój program uzdrowienia Rzeczypospolitej Polskiej, Katowice - Warszawa 1937), b. peowiak i powstaniec śląski, który uprzednio należał do PPS, a następnie do lokalnej mutacji sanacyjnego BBWR (Narodowo-Chrześcijańskie Zjednoczenie Pracy); RRU wydawał \"Front Polski Zbudzonej\", miał też własny Centralny Związek Zawodowy Polski, w swoim programie ustrojowym nie odżegnywał się od demokracji parlamentarnej, ani nie wykluczał monarchii dziedzicznej; zdecydowanie odcinał się od wszystkich doktryn niechrześcijańskich, materialistycznych i neopogańskich, w tym również od nazizmu i f.; o jego narodowo-socjalistycznym charakterze stanowił zatem jedynie program społeczno-gospodarczy, drobiazgowo wręcz dopracowany w duchu \"uspołecznienia\", \"unarodowienia\" i opieki społecznej; z pnia RRU wyrosły, na skutek animozji i niezaspokojonych ambicji poszczególnych działaczy, funkcjonujące na tym samym obszarze (głównie Katowic i Mikołowa) i tych samych środowisk (głównie bezrobotnych): od 1932 Stronnictwo Narodowo-Socjalistyczne Kazimierza Macka z siedzibą w Oświęcimiu; od 1933 N a r o d o w o - S o c j a l i s t y c z n a P a r t i a R o b o t n i c z a Józefa Grałły i Władysława Kozielskiego, wydająca pisma \"Polska Karta\" i \"Błyskawica\", której wiece odbywały się pod hasłami: \"Jesteśmy lepsi socjaliści niż pepesowcy. Jesteśmy lepsi narodowcy niż korfanciarze i endecy. Nie boimy się rzeczowej dyskusji z komunistami\", a także: \"Żydom i żydowskim szpiclom wstęp wzbroniony\"; na miejsce NSPR, rozwiązanej 13 VI 1934 przez Wydział Bezpieczeństwa Urzędu Wojewódzkiego, powstały 2 niezależne od siebie organizacje: IX 1934 N a r o d o w o - S p o ł e c z n a P a r t i a R a d y k a l n a zwolenników Grałły, wydająca \"Naszą Polskę\", uznająca za \"rodaka\" tylko \"Polaka czystej krwi aryjsko-słowiańskiej\", rozwiązana 25 II 1935 z powodu dokonanego przez jej członków napadu na stację kolejową w Gierałtowicach; oraz 1935 N a r o d o w o - S o c j a l i s t y c z n a P a r t i a M i a s t i W s i (\"wiśniowe koszule\") Józefa Kojdera, dążąca do upaństwowienia wszystkich majątków, latyfundiów i całego przemysłu: jej hasłem było: \"Polacy nędzarze łączcie się przeciw obcym bogaczom\"; po aresztowaniu i skazaniu na 2 lata więzienia Grałły działacz NSPR, Alojzy Patrzak z Mikołowa, założył 28 IV 1935, z udziałem 20 osób (sic!), Polską Partię Faszystowską, zmieniając potem jej nazwę na Polski Front Faszystowski; z NSPMiW wyłoniła się natomiast P o l s k a P a r t i a N a r o d o w y c h S o c j a l i s t ó w \" W a r t a \" , założona przez oszusta finansowego, prezesa BKO Henryka Otto-Pawelskiego, która przyjęła za swój symbol słowiański kołomir, \"wyrażający krąg słońca zamykający zieleń pól naszych i krzyż, znak chrześcijański, obraz cierpienia ludu, okolony pękniętym łańcuchem kapitalizmu\" (\"Warta\" 1 IV 1934); jedynym ugrupowaniem tego typu, istniejącym poza Śląskiem i Zagłębiem, była utworzona w Warszawie 20 VI 1933 P a r t i a N a r o d o w y c h S o c j a l i s t ó w (\"zielone koszule\"); rodowód PNS sięga lewicowej grupy w Narodowym Związku Robotniczym, która już 1918 zgłaszała wniosek o zmianę nazwy partii na Narodowa Partia Socjalistyczna, następnie zaś znalazła się w NPR-Lewicy; zalążkiem PNS był wydawany od VII 1932 miesięcznik \"Narodowy Socjalista\", redagowany przez Fryderyka Fiałkiewicza, który został też prezesem partii; miała ona stosunkowo duży zasięg na bazie dawnego NZR w b. Kongresówce i w Wielkopolsce; programowo nawiązywała do dziedzictwa lewicy Wielkiej Emigracji: Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, Gromady Grudziąż i mickiewiczowskiej \"Trybuny Ludów\", a jej hasło brzmiało: \"Proletariusze Polscy, łączcie się!\."
Na podstawie artykułu: "Wikipedia:SDU/Front Narodowo-Robotniczy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy