Wikipedysta:Maciej Prawicki/Kortezy frankistowskie


Wikipedysta:Maciej Prawicki/Kortezy frankistowskie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii < Wikipedysta:Maciej Prawicki Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kortezy frankistowskie, oficjalnie Kortezy Hiszpańskie – instytucja dyktatury Franciszka Franco utworzona 17 lipca 1942, w szóstą rocznicę zamachu stanu w 1936, która otworzyła obrady 17 marca 1943 i funkcjonowała jako pseudoparlament[1] korporacyjny lub organiczny. Miała zaprezentować się jako najwyższy organ udziału narodu hiszpańskiego w zadaniach państwa - pierwszy artykuł ustawy konstytucyjnej o Kortezach, zmodyfikowany przez ustawę organiczną państwa z 1967 w trzecim przepisie dodatkowym. Teoretycznie główną funkcją Kortezów było opracowywanie i zatwierdzanie ustaw, lecz władza ustawodawcza była zastrzeżona dla głowy państwa, samego Franco. Aby zidentyfikować się jako kontynuacja hiszpańskiej tradycji parlamentarnej, siedzibą Kortezów był Palacio de las Cortes de la Carrera de San Jerónimo w Madrycie.

Jednak instytucja ta miała większe podobieństwo do korporacyjnego systemu włoskiego faszyzmu[2] zważywszy na nacisk na organiczną i niedemokratyczną reprezentację - użyto przymiotnika „demokracja organiczna”. Kortezy frankistowskie nie były depozytariuszami suwerenności narodowej, ponieważ cała władza suwerenna koncentrowała się na głowie państwa, przy braku podziału władzy . Jakakolwiek identyfikacja z liberalną demokracją, pojmowaną jako rozwiązująca ideologię jedności narodowej między klasami społecznymi i terytoriami, była odrzucana: partie polityczne nie były dopuszczane i nie było demokratycznych wyborów.

Procuradores byli pełnoprawnymi członkami, powoływanymi przez Franco lub wybieranymi spośród podmiotów korporacyjnych i do 1967 r. nie określono formy wyboru „trzeciej rodziny” - „trzeci” był umownym określeniem organicznej reprezentacji „podmioty naturalne” uważały za jedyne możliwe kanały wyrażenia woli ludu (rodzina, gmina i związek) -: „Dwóch przedstawicieli rodziny z każdej prowincji, wybranych przez tych, którzy pojawiają się w spisie wyborczym głów rodzin i kobiety pozostające w związku małżeńskim w sposób określony w ustawie ”; [3] ustalono wiek pełnoletności, z różnymi skutkami w zależności od sytuacji rodzinnej, dla mężczyzn w wieku 21 lat i dla kobiet w wieku 25 lat, [4] chociaż w referendach mieli oni prawo do głosowania „wszyscy mężczyźni i kobiety z narodu powyżej dwudziestego pierwszego roku życia. Były wybory na tę część adwokatów w Kortezach w 1967 i 1971 roku.

Spis treści

Przemówienie inauguracyjne Franco | edytuj kod

Poszukiwania uzasadnienia dla instytucji frankistowskich posłużyły się historią Hiszpanii do utożsamiania ich z historią tradycyjnej monarchii, którą do XVIII i XIX wieku uważano za wspaniałą i imperialną . Tą wizją historii kieruje się Francisco Franco w przemówieniu wygłoszonym na inauguracyjnej sesji Kortezów 17 marca 1943 r.

Dwa stulecia politycznej dekadencji, przeciętności naszych klas reżyserskich stworzyły w naszym narodzie kompleks niższości, który zachęcał Jeremiasza i zapowiadającą pracę intelektualistów. W obliczu tej hiszpańskiej krucjaty, otwierając drogę w najbardziej owocnych rewolucjach, budząc w eksplozji heroizmu i woli zbiorową świadomość naszego narodu.

Te dwa „katastrofalne” stulecia były postrzegane, z antyintelektualistycznej i woluntarystycznej perspektywy typowej dla reżimu Franco, jako zdegenerowane w wyniku wprowadzenia oświeconych i liberalnych idei, określanych jako „ antyhiszpańskie ”. Franco uważał Drugą Republikę Hiszpańską za upadły reżim, niezgodny z jednością, autorytetem i hierarchią, konsekwencją „upadku politycznego” i korupcji we wszystkich obszarach. Przeciw niej wojna domowa została ogłoszona krucjatą .

Franco rozumiał średniowieczne instytucje parlamentarne jako współpracę ludzi w zadaniach państwa, z ich interwencją w koncesję i administrowanie podatkami oraz interes społeczny reprezentowany przez pełnomocników gmin. W tym samym celu utożsamił powstanie ludowe z 2 maja 1808 r. Z wojskowym zamachem stanu w 1936 r. (Propagandystycznie nazywanym Powstaniem Narodowym ) i przypisał "zło Hiszpanii" obsesyjnemu konglomeratowi ideologicznemu, bardzo obecnemu w jego przemówieniach: " żydowsko-masońsko-marksistowsko-międzynarodowy spisek ".

... pracując nad prawną organizacją naszego państwa, oddzielimy się od tych skorumpowanych grup i unikniemy tego, że te wady, które charakteryzowały przeszły system, mogły wyrosnąć w teraźniejszości, szukając zamiast tego w tradycyjnych hiszpańskich instytucjach starego pnia, w którym można zaszczepić nowe i świeże gałęzie naszego Ruchu.

Historia Kortezów Kastylii to nieustanna walka między żywiołem ludowym a najsilniejszymi i najbardziej brutalnymi świeckimi potęgami, bez osiągnięcia rozsądnego stanu równowagi między przeciwstawnymi interesami. Wraz z naszą wojną o sukcesję stare tradycje kończą się upadkiem, a za dynastii Burbonów Cortes osiągają jedynie nominalną egzystencję, aż do chwalebnego powstania narodowego 2 maja, pochmurnego eksploatowanego przez encyklopedystów i masonów, pozwalających nam osiedlić się pod maską patriotycznych i ludowych pragnień, liberalny reżim parlamentarny, który przewodniczył najsmutniejszym dniom naszego kraju, a którego kulminacją w tym stuleciu byłproklamacja Drugiej Republiki Hiszpańskiej , która nie mając terytoriów zamorskich do zlikwidowania, próbowała podzielić to miejsce, co ostatecznie pogrążyła się w barbarzyńskiej inwazji materializmu bolszewickiego.

W 1943 r., Po minięciu pierwszego etapu reżimu Franco i biorąc pod uwagę niekorzystny los, jakiego zaczęli doświadczać jego międzynarodowi sojusznicy (Niemcy i Włochy) w końcowej fazie II wojny światowej, Franco wyraźnie dążył do ponownego zdefiniowania zarówno „ideologii politycznej”, jak i „profil moralny, filozoficzny i prawny” budowanego nowego państwa hiszpańskiego i że nie było wygodnie całkowicie identyfikować się z włoskim faszyzmem lub niemieckim nazizmem, ani w głębi kraju z programem Falangistów . Celem nie była demokratyzacja, ale raczej konsolidacja reżimu i włączenie wszystkich tak zwanych „ rodzin frankoizmu” („niebieskich” -falangistów lub „ narodowo-syndykalistów ” -, „monarchiści” różnych tendencji - „ karliści ”, „ Juanistas ”-,„ katolicy ”- lub„ narodowi katolicy ”- i„ wojskowi ”-„ afrykańscy ”lub o innych tendencjach -) w jednej doktrynie i wytycznych politycznych pomyślanych„ pionowo ”(od góry - niekwestionowane kierownictwo Franco), oparty na „niezmiennych zasadach Ruchu Narodowego”. [5] Legitymacja miała nadal opierać się na „zwycięstwie” i sprawowaniu władzy, paternalistycznym systemie rządów, który ograniczał i kontrolował udział polityczny poprzez „uporządkowaną współpracę” wszystkich sektorów życia narodowego zorganizowanych w totalitarne mechanizmy Ruchu Narodowego . W ten sposób miała zagwarantować „prawidłowe prawo, porządek w administracji i sprawiedliwość w sądach”.

W sposób neoscholastyczny Franco uważał, że celem polityki powinno być zachowanie i ulepszanie ludzkiego społeczeństwa z tradycyjnego katolickiego punktu widzenia, inspirowanego przez Boga. Jego idea rządu zawierała koncepcję działań społecznych zgodnych zarówno z ideologią falangistów, jak i ze społeczną doktryną Kościoła, zaprzeczającą wszelkim typom walki klasowej, której interesy powinny być zniwelowane na rzecz jedności Ojczyzny :

Chcemy wolności, ale z porządkiem; a za przestępstwo uważamy wszystko, co jest sprzeczne z Bogiem lub moralnością chrześcijańską, przeciwko Ojczyźnie i przeciwko życiu społecznemu, ponieważ Bóg, Ojczyzna i Sprawiedliwość to trzy niezachwiane zasady, na których opiera się nasz Ruch.

Kompozycja | edytuj kod

Franco przewodniczy Kortezom (1969).

Wraz z korporacyjnym odtworzeniem parlamentu w 1943 r. reżim zdecydował, że członkowie Kortezów mają być nazywani, zamiast zastępców - jak to było w tradycji - adwokatami, nazwa inspirowana składnikami dawnych Kortezów Kastylii i używana w celu uniknięcia liberalne konotacje. [6]

W ich skład wchodzili członkowie Zarządu i prokuratorzy . Członkami Stołu są Przewodniczący Kortezów, dwóch Wiceprezesów i czterech Sekretarzy.

Prezydent został powołany przez Głowę Państwa spośród prokuratorów sądowych, którzy figurują na krótkiej liście, która zostanie mu przekazana przez Radę Królestwa, a jego nominacja zostanie zatwierdzona przez pełniącego obowiązki Przewodniczącego Rady Królestwa, a jego mandat będzie trwał sześć lat.

Wiceprezesi i sekretarze będą wybierani w każdej kadencji spośród prokuratorów na posiedzeniu plenarnym sądów. [7] Prokuratorzy byli z trzech klas: urodzonych, wybieralnych i mianowanych :

 • Ci, którzy urodzili się jako prawnicy, są ze względu na stanowisko; dlatego przestają być prokuratorami, gdy ustaje stanowisko, które dało im wspomniany warunek.
 • Adwokaci elekcyjni to ci, którzy, jak ich nazwa wskazuje, zawdzięczają swój status pełnomocnika wyborom ; Ich mandat jako prokuratorów będzie trwał cztery lata i będzie mógł zostać wybrany ponownie.
 • Wyznaczeni prokuratorzy to osoby wyznaczone przez głowę państwa do sprawowania ich hierarchii kościelnej, wojskowej, administracyjnej lub odpowiednich służb w Hiszpanii . [8]

Ustawa konstytucyjna o Kortezach z 1942 | edytuj kod

Ustawa założycielska hiszpańskich Kortezów została ogłoszona 17 lipca 1942 r., Ustanawiała jednoizbowe zgromadzenie wyborów pośrednich z teoretyczną inicjatywą prawną, choć było to w postaci Franco od momentu ogłoszenia ustaw ze stycznia 1942 r . 1938 i sierpień 1939 r., Co przypisywało mu zdolność do dyktowania norm prawnych o charakterze ogólnym bez żadnych warunków (to znaczy Franciszek Franco był technicznie dyktatorem od stycznia 1938 r. Do śmierci, chociaż w rzeczywistości był od października 1938 r. 1936). Zostali oni zdefiniowani jako najwyższy organ udziału narodu hiszpańskiego w zadaniach państwa, którego głównym zadaniem było opracowanie i zatwierdzenie ustaw bez uszczerbku dla sankcji, jaka spoczywa na głowie państwa .

Składali się z następujących procuradores :

 1. Członkowie rządu.
 2. Radni Narodowi.
 3. Prezes Sądu Najwyższego, Przewodniczący Rady Państwa, Przewodniczący Naczelnej Rady Sądownictwa Wojskowego, Prezes Sądu Obrachunkowego Królestwa oraz Przewodniczący Rady Gospodarki Narodowej.
 4. Stu pięćdziesięciu przedstawicieli Organizacji Syndykalnej.
 5. Jeden przedstawiciel z gmin każdej prowincji, wybrany przez swoje rady miejskie spośród swoich członków, a drugi z każdej z gmin liczących ponad trzysta tysięcy mieszkańców oraz te z Ceuty i Melilli, wybrany przez odpowiednie rady miejskie spośród ich członków; przedstawiciela każdej rady prowincji i wspólnoty międzywyspowej Wysp Kanaryjskich, wybranych przez odpowiednie korporacje spośród ich członków, oraz przedstawicieli lokalnych korporacji terytoriów niestanowionych w prowincjach, wybranych w ten sam sposób.
 6. Po dwóch przedstawicieli rodziny z każdej prowincji, wybranych przez tych, którzy pojawili się na liście wyborczej głów rodzin i przez zamężne kobiety.
 7. Rektorzy uczelni.
 8. Prezes Instytutu Hiszpanii i dwóch przedstawicieli wybranych spośród członków Akademii Królewskich, które go tworzą; prezes Wyższej Rady ds. Badań Naukowych i dwóch jej przedstawicieli wybranych przez jej członków.
 9. Prezes Instytutu Inżynierów Budownictwa i przedstawiciel tworzących go stowarzyszeń inżynierskich; dwóch przedstawicieli izb adwokackich; dwóch przedstawicieli uczelni medycznych. Po jednym przedstawicielu dla każdej z następujących uczelni: maklerzy giełdowi i maklerzy giełdowi, architekci, ekonomiści, farmaceuci, absolwenci i doktorzy nauk ścisłych, absolwenci i doktorzy nauk chemicznych i chemii fizycznej, notariusze, radców prawnych sądów, urzędników stanu cywilnego, lekarzy weterynarii i innych stowarzyszeń zawodowych z wyższym stopniem naukowym, które są dalej uznawane do tych celów, którzy byliby wybierani przez odpowiednie oficjalne stowarzyszenia. Trzech przedstawicieli oficjalnych izb handlowych; jedną z izb własności miejskiej, a drugą reprezentującą związki najemców, wybierane przez ich zarządy lub organy przedstawicielskie. Wszyscy wybrani przez tę sekcję muszą być członkami odpowiednich kolegiów, korporacji lub stowarzyszeń, które ich wybierają.
 10. Osoby, które ze względu na swoją hierarchię kościelną, wojskową lub administracyjną albo ze względu na przysługę Ojczyźnie wyznaczają Głowę Państwa po wysłuchaniu Rady Królestwa w liczbie nie przekraczającej dwudziestu pięciu.

Funkcjonowanie sądów | edytuj kod

Sądy funkcjonowały przez kadencje ustawodawcze lub czteroletnie, zbiegając się z mandatem pełnomocników elekcyjnych. Jej działalność reguluje regulamin z 1957 r., Który reguluje przede wszystkim przywileje adwokatów: nietykalność, immunitet, jurysdykcję i odszkodowania finansowe .

Kortezami kierował prezydent, wspomagany przez Stałą Komisję ; przez wewnętrzną komisję rządową; Komisja ds. Korekty Stylów, która dokonała przeglądu tekstów, oraz Komisja Legislacyjna ds. Konkurencji, która broni właściwości sądów. Pozostałe komisje były wyspecjalizowanymi organami, w zasadzie po jednej w każdym ministerstwie, które rozpatrywały odpowiednie projekty i opiniowały zgromadzenie plenarne.

Funkcjonowanie | edytuj kod

Prawa dyktatury nie wypływały z reprezentatywnego ciała ludowego, ale z prerogatyw samego Franco, który uznał go za władzę dyktowania ogólnych norm prawnych. Sam charakter Kortezów, którym brakowało prawdziwej władzy ustawodawczej, pośrednio prowadził do odmowy uznania wolności obywateli przez ich system wyborczy. [6]

Aby określić ich funkcje lub misje, należy wskazać:

 • Był to organ przedstawicielski.
 • Pełnił funkcję szczególnie legislacyjną : przygotowywanie i opracowywanie ustaw.
 • Sprawuje pewną kontrolę nad Administracją.
 • Pełni niezwykłą funkcję przy ustalaniu następstwa głowy państwa.
 • Pełni podstawową funkcję decyzyjną w zakresie orzeczenia o niezdolności głowy państwa .
 • Pełni funkcję konstytutywną w reformie Podstawowych Praw Królestwa .
 • Ratyfikacja międzynarodowych traktatów lub umów, które mają wpływ na pełną suwerenność lub integralność terytorialną Hiszpanii.
 • Upoważnienie głowy państwa do dokonania tych czynności, które zgodnie z prawem podstawowym wymagają interwencji sądów.
 • Zatwierdzenie ogólnego budżetu państwa i zatwierdzenie ogólnego rachunku państwowego .

Historia | edytuj kod

Od prawa sądowego do prawa spadkowego (1943-1947) | edytuj kod

Po odrzuceniu ustawy o organizacji państwa przedstawionej przez Rajmunda Serrano Suñera, zatwierdzono ustawę o sądach, która zawierała „organ samoograniczenia uprawnień w bardziej systematycznej instytucji” o umiarkowanej wadze legislacyjnej. [9] Konstytucyjna ustawa o sądach z dnia 17 lipca 1942 r., Usankcjonowana przez składową Izbę o charakterze częściowo korporacyjnym, przed nadrzędnością uprawnień wykonawczych: zgromadzenie adwokatów z przyszłymi funkcjami ustawodawczymi, zgodnie z art. 12, który zmienił, w ograniczonym zakresie, prerogatywne formuły głowy państwa i wprowadziły korporacyjny mechanizm reprezentacji na poziomie krajowym.

Odpowiada <span about="#mwt69" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;i&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mw5A" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">i</span> kadencji Kortezów, utworzonej 16 marca 1943 r. Zgodnie z Ustawą o utworzeniu sądów hiszpańskich z dnia 17 lipca 1942 r. [10] 

Rozwój „dyktatury konstytucyjnej” (1947-1958) | edytuj kod

Drugi etap rozpoczął się wraz z ustawą o sukcesji w siedzibie państwa z 7 czerwca 1947 roku, zatwierdzoną w referendum 8 czerwca . Zatwierdzenie tego prawa usankcjonowało to, co ogłosił Józef Maria Pemán : przywództwo było „przypadkowym monarchizmem”, który „ucieleśniając wolę Boga, ratuje kraj — Hiszpanię —, cywilizację —Europę — i samo dzieło Boga w ziemia - chrześcijaństwo - ». [11]

Jej początek przypada na drugą połowę <span about="#mwt74" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;ii&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mw8w" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">ii</span> kadencji Kortezów Frankoistycznych, utworzonej 13 maja 1946 r. [12] Okres ten obejmuje również trzy inne kadencje: 
 • <span about="#mwt77" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;iii&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mw-Q" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">iii</span> Władza ustawodawcza frankistowskich kortezów, utworzona 13 maja 1949 r. [13]
 • <span about="#mwt80" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;iv&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mw_g" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">iv</span> organ ustawodawczy kortezów frankistowskich, utworzony 14 maja 1952 r. [14]
 • <span about="#mwt83" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;v&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwAQM" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">v</span> Kortezom frankistowskim, utworzonym 14 maja 1955 r. [15]

Kulminacja procesu instytucjonalnego (1958-1966) | edytuj kod

W latach 1958 i 1966 proces instytucjonalizacji reżimu zakończył się. [16] Niepowodzenie Józefa Luisa Arrese w uczynieniu Falangi centrum systemu politycznego i wzorca trwałości po przyszłej śmierci głowy państwa, ustąpiło miejsca rządowi pokolenia technokratów z 1957 roku, sponsorowanym przez Luisa Carrero Blanco przez Laureano López Rodó .

Narodziło się „autorytarne państwo dobrobytu” (1960–1977), model, który według G. Rodrígueza Cabrero odegrał decydującą rolę w genezie modelu demokracji parlamentarnej. [17]

W tym okresie były trzy kadencje:

 • <span about="#mwt96" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;vi&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwAR0" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">vi</span> kadencja Kortezów Frankoistycznych, utworzona 16 maja 1958 r. [18]
 • <span about="#mwt99" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;vii&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwASI" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">vii</span> legislatura Kortezów Frankoistycznych, utworzona 31 maja 1961 r. [19]
 • <span about="#mwt102" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;viii&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwASc" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">viii</span> władza ustawodawcza Kortezów Frankoistycznych, utworzona 3 lipca 1964 r. [20]

Nieodwracalny spadek samorozwiązania (1967-1976) | edytuj kod

Regres z 1967 r. i obecność przedstawicieli rodziny, wybranych przez głowy rodzin, w następstwie ogłoszenia ustawy organicznej państwa z 1967 r., Oznacza nieodwracalny upadek reżimu, który jest utrzymywany tylko przez jego własny. inercja historyczna, a także niezdolność opozycji do jej obalenia. Okres ten obejmuje dwie ostatnie kadencje, aż w 1977 r. Znikną, kiedy zastąpi je Kongres Deputowanych :

 • <span about="#mwt105" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;ix&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwATY" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">ix</span> legislatura Kortezów Francoistycznych, utworzona 6 listopada 1967 r. [21]
 • <span about="#mwt108" data-cx="[{&quot;adapted&quot;:true,&quot;partial&quot;:false,&quot;targetExists&quot;:true}]" data-mw="{&quot;parts&quot;:[{&quot;template&quot;:{&quot;target&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;Mkap&quot;,&quot;href&quot;:&quot;./Szablon:Mkap&quot;},&quot;params&quot;:{&quot;1&quot;:{&quot;wt&quot;:&quot;x&quot;}},&quot;i&quot;:0}}]}" data-ve-no-generated-contents="true" id="mwATs" style="font-variant:small-caps" typeof="mw:Transclusion">x</span> Władza ustawodawcza kortezów frankistowskich, utworzona 11 listopada 1971 r. [22]

Ustawa o reformie politycznej, przyjęta 18 listopada 1976 r., Przy wsparciu 435 z 531 prokuratorów, była instrumentem prawnym, który w kontekście hiszpańskiej transformacji pozwolił na likwidację struktur dyktatury Franco z punktu widzenia pogląd prawny, taki jak Kortezy i wezwanie do demokratycznych wyborów, dające przejście do ustroju demokratycznego.

Prezydenci | edytuj kod

Prezydent był mianowany dekretem przez głowę państwa, a nie przez same Kortezy. [23]

 • Esteban de Bilbao Eguía, od 16 marca 1943 r. Do 29 września 1965 r. [24]
 • Antonio Iturmendi Bañales, od 30 września 1965 r. Do 26 listopada 1969 r. [25]
 • Alejandro Rodríguez de Valcárcel y Nebreda, od 27 listopada 1969 r. Do 5 grudnia 1975 r. [26]
 • Torcuato Fernández-Miranda i Hevia, od 6 grudnia 1975 r. Do 30 czerwca 1977 r. [27]

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Santaolalla López 2004 ↓.
 2. Camera dei Fasci e delle Corporazioni (Negri G., The Rise and Fall of the Fascist Constitution in Il Politico: Rivista Italiana di Scienze Politiche, 47, no. 3, septiembre de 1982, pgs. 449-478; fuente citada en it:Camera dei Fasci e delle Corporazioni), que sustituyó en 1939 a la Camera dei deputati del Regno d'Italia. Desde la marcha sobre Roma (1922) el Parlamento de Italia fue convirtiéndose en una instución residual, presionando e incluso eliminando a los diputados opuestos a Mussolini; en 1934 los 400 diputados de la cámara fueron elegidos mediante plebiscito, en lista única, a la que solo se podía votar «sí» o «no» mediante unas papeletas fácilmente identificables, con lo que el resultado de la votación fue del 96,25Szablon:Esd% de «síes» (Cheles, Luciano y Lucio Sponza, The Art of Persuasion: Political Communication in Italy from 1945 to the 1990s, Manchester University Press, 2001,​ISBN 0-7190-4170-8​ p. 147.). Para la institución actual, véase Parlamento de Italia.
 3. Ley 82/1968, de 5 de diciembre, modificando los preceptos de la Ley de Régimen Local, relativos a la elección de Concejales por el tercio familiar en el sentido de que se incluya entre los electores y los elegibles a la mujer casada. Véase también Organización municipal de España durante el régimen franquista
 4. Ley de 13 de diciembre de 1943 (Código Civil, Imprenta Nacional del Boletín Oficial del Estado, Madrid, Ministerio de Justicia, 1970) establecía la mayoría de edad civil en los 21 años (con anterioridad, estaba fijada a los 23 años), si bien se estipulaba que las hijas de familia mayores de edad pero menores de 25 años no podían dejar la casa del padre o de la madre sin su permiso, salvo para contraer matrimonio o para ingresar en un instituto aprobado por la Iglesia. Las disposiciones laborales, sin embargo, no extendían —en el caso de los varones— la protección hasta dicha edad, tanto por motivos vinculados a la normativa sobre educación obligatoria, como de estructura laboral e influencia internacional (Cristina Amich, El trabajo de los menores de edad en la dictadura franquista, Historia Contemporánea 36: 163-192). Mercedes Alonso, [martwy link], en Artehistoria.
 5. Ley de Principios del Movimiento Nacional de 1958 (17 de mayo de 1958)
 6. a b Sesma Landrin 2006 ↓.
 7. Torcuato Fernández Miranda, El hombre y la sociedad, 8ª edición, 1968 página 196
 8. Manuel Fraga Iribarne, El Reglamento de las Cortes Españolas, Madrid, 1959, páginas 30 y siguientes.
 9. Zafra Valverde, José. El sistema político en las décadas de Franco. Madrid, Grafité, 2005, págs. 272-273.
 10. Ley publicada en el BOE núm. 200, de 19 de julio de 1942). Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 1, página 3)
 11. Véase José María Pemán, «¿Qué es lo nuevo?», en Obras completas. Madrid, tomo V, Escelicer, 1953.
 12. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 150, página 2960))
 13. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 298, página 5365))
 14. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 393, página 7267))
 15. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 497, página 9664)
 16. Álvaro Soto Carmona, ¿Atado y bien atado?. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005, págs. 19 sq.
 17. Gregorio Rodríguez Cabrero, «Conflicto, gobernabilidad y política social», en S. Giner y S. Sarasa (ed), Buen gobierno y política social. Barcelona, Ariel, 1996, págs. 113–120.
 18. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 588, página 12218)
 19. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 698, página 14558)
 20. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 846, página 18011). Decreto 1484/1967, de 4 de julio, por el que se prorroga la actual legislatura hasta el 15 de noviembre
 21. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (BOCE nº 983, página 21045))
 22. Fecha de alta la de constitución de legislatura. (nº 1.167, página 28457) Por Decreto 1823/1975, de 31 de julio, se prorroga la presente legislatura (BOE nº 183, de 1 de agosto de 1975)
 23. Jerónimo Sánchez-Beato i Morales Payán 2005 ↓.
 24. Elección BOCE 1 de 16 de marzo de 1943
 25. Fue nombrado presidente. Decreto de nombramiento de 30 de septiembre de 1965, publicado en el BOE 237 de 4 de octubre de 1965
 26. Elegido presidente de las Cortes Españolas por Decreto de nombramiento de 22 de noviembre de 1969. En ese mismo día se publica el Decreto por el que cesa a petición propia, por motivos de salud D. Antonio Iturmendi Bañales.
 27. Fue nombrado presidente por el Decreto 3144/75 de 2 de diciembre, de conformidad con la propuesta formulada por el Consejo del Reino, y en la forma prevista por el artículo séptimo I de la Ley Constitutiva de las Cortes Españolas.

Bibliografia | edytuj kod

Kategoria:Państwo Hiszpańskie

Na podstawie artykułu: "Wikipedysta:Maciej Prawicki/Kortezy frankistowskie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy