Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 roku


Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 roku w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Wybory parlamentarne w Polsce w 2019; państwowa obwodowa komisja wyborcza w gmachu Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Wojciecha Gersona w Warszawie Obwieszczenie wyborcze

Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 roku – zarządzone na 13 października wybory do Sejmu i Senatu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dnia 6 sierpnia[1].

Był to najwcześniejszy możliwy termin (na podstawie art. 194 kodeksu wyborczego, wybory w tym wypadku mogły się odbyć najpóźniej 11 listopada)[2].

Wybory przeprowadzone zostały na podstawie kodeksu wyborczego z 5 stycznia 2011. Obywatele Polski uprawnieni do głosowania wybrali w nich 460 posłów i 100 senatorów. Wybory do Sejmu zakończyły się zwycięstwem Prawa i Sprawiedliwości. Do Sejmu dostały się także Koalicja Obywatelska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Sojusz Lewicy Demokratycznej oraz Konfederacja Wolność i Niepodległość, jeden mandat przypadł też Mniejszości Niemieckiej. W Senacie mandaty uzyskały komitety PiS, KO, PSL i SLD oraz czworo kandydatów niezależnych (komitety wyborcze wyborców). Komitet wyborczy PiS uzyskał większość mandatów w Sejmie, natomiast nie zdobył jej w Senacie (choć w wyborach do tej izby także uzyskał najwięcej mandatów).

Spis treści

Terminy wyborcze | edytuj kod

Prezydent ustalił następujący kalendarz wyborczy[3]:

 • do 26 sierpnia
  • złożenie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych
  • powołanie okręgowych komisji wyborczych
 • 3 września – zgłoszenie list kandydatów na posłów i kandydatur na senatorów
 • do 13 września
  • losowanie numerów list kandydatów na posłów
  • zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych
 • do 23 września
  • powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
  • podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych
  • sporządzenie spisów wyborców przez gminy
 • od 22 września do 30 września – składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę wojskową w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę
 • do 30 września – zgłaszanie komisarzowi wyborczemu przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a
 • od 28 września do 11 października do godz. 24:00 – nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
 • do 3 października – podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów
 • do 4 października – składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • do 8 października
  • składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
  • składanie przez komitety wyborcze wyborców zrzeszonych w zarejestrowanych organizacjach mniejszości narodowych oświadczeń do Państwowej Komisji Wyborczej o korzystaniu ich list kandydatów na posłów ze zwolnienia z warunku określonego w art. 196 § 1 Kodeksu wyborczego, tj. obowiązku przekroczenia progu wyborczego
 • do 10 października
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą
  • zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach
 • 11 października (godz. 24:00) – zakończenie kampanii wyborczej i rozpoczęcie ciszy wyborczej, która potrwa do zakończenia głosowania we wszystkich obwodach w Polsce
 • 12 października – przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
 • 13 października 2019 – głosowanie w godz. 7:00–21:00

Rejestracja komitetów wyborczych | edytuj kod

W przewidzianym terminie zgłaszania komitetów wyborczych zawnioskowano o rejestrację 94 komitetów, spośród których zarejestrowano 88: 1 koalicyjny, 30 partii politycznych oraz 57 wyborców. 37 komitetów zadeklarowało start zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, 2 tylko do Sejmu, a 49 tylko do Senatu[4].

Komitety wyborcze do Sejmu i Senatu | edytuj kod

* Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie): * Inne partie startujące z list danych komitetów (w wypadku KWW wszystkie partie):

** Jako komitet mniejszości narodowej zwolniony z obowiązku przekraczania progu wyborczego.

*W tym partie: Normalny Kraj, Stronnictwo Pracy, Związek Słowiański, Narodowe Odrodzenie Polski

Listy wyborcze w poszczególnych okręgach oraz ich liderzy | edytuj kod

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[23]

Lista kandydatów do Senatu | edytuj kod

Poniższe zestawienie zostało opracowane na podstawie danych z serwisu informacyjnego PKW[24].

Kolor w pierwszej kolumnie – przynależność klubowa senatora z danego okręgu na koniec kadencji lub urzędowania w przypadku braku wyborów uzupełniających (PiS/PO/PSL/niez.)

Głosowanie, frekwencja i wyniki wyborów | edytuj kod

Wyniki wyborów do Sejmu RP | edytuj kod

Wyniki wyborów do Sejmu 1991–2019  Osobny artykuł: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. Mapa przedstawiająca ugrupowania polityczne, które uzyskały najwyższy wynik wyborczy w poszczególnych powiatach

Podział mandatów i rozkład procentowy poparcia w wyniku wyborów z uwzględnieniem podziału na późniejszą większość rządzącą w kolejności: ugrupowanie rządowe, opozycja parlamentarna i pozaparlamentarna (komitety, które nie przekroczyły 1% poparcia w skali kraju, potraktowano zbiorczo):

Wyniki głosowania w skali okręgów | edytuj kod

Wszystkie dane wyrażono w procentach

Podział mandatów w skali okręgów | edytuj kod

Rozkład mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych

Wyniki wyborów do Senatu RP | edytuj kod

 Osobny artykuł: Senatorowie X kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Zwycięzcy w poszczególnych okręgach w wyborach do Senatu RP Kartogram wyników wyborów do Senatu RP w poszczególnych okręgach

Frekwencja | edytuj kod

Do wzięcia udziału w głosowaniu uprawnionych było 30 253 556 osób. Frekwencja do godz. 12:00 wyniosła 18,14%, do godz. 17:00 – 45,94%, a ostateczna 61,74%[40]. Najwyższą frekwencję odnotowano w województwie Mazowieckim (69,46%), a najniższą w województwie opolskim (52,91%). Najniższą frekwencję odnotowano w gminie Zębowice (34,96%), a najwyższą w Warszawskiej dzielnicy Wilanów (85,24%).

Debaty przedwyborcze | edytuj kod

Sondaże | edytuj kod

Wykres sondaży obejmujący okres kadencji poprzedzającej wybory:

Koszt wyborów | edytuj kod

Krajowe Biuro Wyborcze przekazało PAP, że na organizację wyborów parlamentarnych w planie wydatków przewidziano kwotę 224 mln 724 tys. zł. Ponad 88 mln zł zostanie przeznaczonych na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, a blisko 36 mln zł – na druk kart do głosowania[48].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. W porównaniu z sumarycznym wynikiem Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej Ryszarda Petru z wyborów w 2015.
 2. W porównaniu z sumą mandatów Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej Ryszarda Petru zdobytych w wyborach w 2015.
 3. W porównaniu z wynikiem KKW Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni z wyborów w 2015.
 4. W porównaniu z brakiem mandatów KKW Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni zdobytych w wyborach 2015.
 5. W porównaniu z sumarycznym wynikiem Platformy Obywatelskiej RP i Nowoczesnej Ryszarda Petru z wyborów w 2015.
 6. W porównaniu z liczbą mandatów Platformy Obywatelskiej zdobytych w wyborach w 2015.
 7. W porównaniu z wynikiem KKW Zjednoczonej Lewicy SLD+TR+PPS+UP+Zieloni z wyborów w 2015.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1506)
 2. Państwowa Komisja Wyborcza. [dostęp 2021-01-03].
 3. Kalendarz wyborczy. PKW. [dostęp 2019-08-14].
 4. Kto wystartuje w wyborach? 88 komitetów wyborczych do Sejmu i Senatu. interia.pl, 2019-08-27. [dostęp 2019-08-27].
 5. Informacje o Komitecie Wyborczym KW PSL. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 6. Informacje o Komitecie Wyborczym KW PSL. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 7. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Prawo i Sprawiedliwość. PKW. [dostęp 2019-10-09].
 8. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Prawo i Sprawiedliwość. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 9. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 10. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Sojusz Lewicy Demokratycznej. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 11. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 12. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Konfederacja Wolność i Niepodległość. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 13. Informacje o Komitecie Wyborczym KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 14. Informacje o Komitecie Wyborczym KKW Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni. PKW. [dostęp 2019-09-10].
 15. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Prawica. PKW. [dostęp 2019-09-24].
 16. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Prawica. PKW. [dostęp 2019-09-24].
 17. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Akcja Zawiedzionych Emerytów Rencistów. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 18. Informacje o Komitecie Wyborczym KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 19. Informacje o Komitecie Wyborczym KWW Koalicja Bezpartyjni i Samorządowcy. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 20. Informacje o Komitecie Wyborczym KW Skuteczni Piotra Liroya-Marca. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 21. Informacje o Komitecie Wyborczym KWW Mniejszość Niemiecka. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 22. Informacje o Komitecie Wyborczym KWW Mniejszość Niemiecka. PKW. [dostęp 2019-09-11].
 23. Komitety. PKW. [dostęp 2019-09-04].
 24. Kandydaci. PKW. [dostęp 2019-09-21].
 25. W mijającej kadencji senator z okręgu 8.
 26. a b Senator wybrany jako kandydat niezależny.
 27. W mijającej kadencji senator z okręgu 7.
 28. a b c d e f Senator wybrany jako kandydat PO.
 29. Senator wybrany jako kandydat PSL.
 30. W mijającej kadencji senator z okręgu 22.
 31. Zgłoszony jako kandydat Konfederacji WiN, która później wycofała dla niego poparcie.
 32. a b c Senator wybrany jako kandydat PiS.
 33. W mijającej kadencji senator z okręgu 44.
 34. W mijającej kadencji senator z okręgu 80.
 35. W mijającej kadencji senator z okręgu 91.
 36. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Wyniki wyborów do Sejmu RP. PKW. [dostęp 2019-10-14].
 37. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1955)
 38. Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019. Wyniki wyborów do Senatu RP. PKW. [dostęp 2019-10-14].
 39. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 14 października 2019 r. o wynikach wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 13 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1956)
 40. Frekwencja w wyborach 2019 r. do Sejmu. PKW, 2019-10-13. [dostęp 2019-10-16].
 41. Debata przedwyborcza dziś w TVP1 i TVP Info. Start o 20.10. tvp.info, 2019-10-01. [dostęp 2019-10-08].
 42. Sellin: w Polsce dopuszcza się możliwość zabijania dzieci chorych. polsatnews.pl, 2019-10-07. [dostęp 2019-10-08].
 43. „Czas decyzji: debata” we wtorek w TVN24. tvn24.pl, 2019-10-08. [dostęp 2020-11-05].
 44. PiS stawia na atom. Minister środowiska: przygotowane są lokalizacje. polsatnews.pl, 2019-10-08. [dostęp 2019-10-08].
 45. Debata wyborcza. Polityczne starcie ws. zdrowia. polsatnews.pl, 2019-10-09. [dostęp 2019-10-09].
 46. „Musimy się po prostu wziąć do pracy”. Mentzen z Konfederacji o tym, czym jest państwo dobrobytu. polsatnews.pl, 2019-10-10. [dostęp 2019-10-11].
 47. Debata wyborcza. „Wprowadzenie edukacji seksualnej do szkół chroni dzieci”. polsatnews.pl, 2019-10-11. [dostęp 2019-10-11].
 48. Na organizację wyborów przewidziano kwotę 224,72 mln zł. pb.pl, 2019-10-09. [dostęp 2019-10-09].
Na podstawie artykułu: "Wybory parlamentarne w Polsce w 2019 roku" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy