Wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych w 1864 roku