Zwrot wektora


Zwrot wektora w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Ilustracja wektora

Zwrot wektora – jedna z podstawowych własności charakteryzujących wektor, obok jego kierunku, długości i (dla wektora zaczepionego) punktu zaczepienia.

Pojęcie zgodności zwrotu wektorów określa się wśród wektorów o tym samym kierunku. Zwrot jest w zasadzie synonimem strony – dwa wektory o tym samym zwrocie (o zgodnym zwrocie) są skierowane w tę samą stronę, o zwrotach przeciwnych są skierowane w przeciwne strony.

Dla dwóch wektorów o różnych kierunkach lub gdy którykolwiek z nich jest wektorem zerowym, nie można porównać ich zwrotów.

Zmiana znaku współrzędnych wektora swobodnego lub zamiana początku i końca wektora zaczepionego zmienia zwrot wektora na przeciwny.

Spis treści

Definicje formalne | edytuj kod

Wprowadza się relację równoważności R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} w zbiorze niezerowych wektorów zwaną relacją zgodności zwrotów:

Dla wektorów zaczepionych

Dwa niezerowe wektory zaczepione są w relacji R , {\displaystyle {\mathfrak {R}},} gdy po przesunięciu jednego z nich tak, aby ich początki się pokrywały, ich końce będą leżeć na pewnej półprostej o początku identycznym z początkiem obu wektorów[1].

Dla wektorów swobodnych i ogólniej – dla wektorów przestrzeni liniowej na ciałem R : {\displaystyle \mathbb {R} {:}}

Dwa wektory v , w {\displaystyle \mathbf {v} ,\mathbf {w} } mają ten sam zwrot, jeśli v = k w {\displaystyle \mathbf {v} =k\cdot \mathbf {w} } dla pewnego k R ,     k > 0 {\displaystyle k\in \mathbb {R} ,\ \ k>0} [2]

W obu przypadkach R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} jest relacją równoważności.
Zwrot wektora zaczepionego jest to ta z jej klas abstrakcji, której reprezentantem jest dany wektor, zwrot wektora swobodnego jest to zwrot jego dowolnego zaczepionego odpowiednika.

O dwóch wektorach należących do tej samej klasy abstrakcji względem relacji R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} mówi się, że mają zgodne (identyczne, te same) zwroty. Wyznaczają one ten sam kierunek.

Wśród wektorów o tym samym kierunku relacja R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} wyznacza dokładnie dwie klasy abstrakcji. O dwóch wektorach wyznaczających ten sam kierunek, ale nie należących do tej samej klasy abstrakcji względem relacji R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} mówi się, że mają przeciwne zwroty.

Związek z kątem między wektorami | edytuj kod

Dwa niezerowe wektory o tym samym kierunku (równoległe, czyli w szczególności także leżące na jednej prostej):

 • mają zgodne zwroty gdy kąt między wektorami wynosi 0°;
 • mają zwroty przeciwne gdy kąt między wektorami wynosi 180°.

Związek z iloczynem skalarnym | edytuj kod

Niezerowe wektory o tym samym kierunku:

 • mają zgodne zwroty, gdy iloczyn skalarny wektorów jest dodatni;
 • mają przeciwne zwroty, gdy jest ujemny.

Ponieważ iloczyn skalarny można zdefiniować bez powoływania się na pojęcie zwrotu wektora, więc można relację R {\displaystyle {\mathfrak {R}}} dla wektorów swobodnych o tym samy kierunku zdefiniować następująco:

 • dwa wektory o tym samym kierunku mają ten sam zwrot, gdy ich iloczyn skalarny jest dodatni.

Można też definicji zgodności zwrotu nie zawężać do wektorów o tym samym kierunku:

 • dwa dowolne wektory swobodne mają ten sam kierunek i zwrot, gdy ich iloczyn skalarny jest równy iloczynowi ich długości.

Przykłady zastosowań | edytuj kod

Przykłady w fizyce:

 • zwrot wektora prędkości ciała, gdy porusza się ono z punktu A do punktu B, jest zgodny ze zwrotem wektora A B {\displaystyle {\overrightarrow {AB}}} (czyli wektora przemieszczenia).
 • zwrot wektorów sił grawitacji, a także dowolnych innych sił przyciągających dwa ciała A,B:
  • zwrot wektora siły działającej na ciało A jest zgodny ze zwrotem wektora A B , {\displaystyle {\overrightarrow {AB}},}
  • zwrot wektora siły działającej na ciało B jest zgodny ze zwrotem wektora B A . {\displaystyle {\overrightarrow {BA}}.}

Przykład w matematyce:

 • wektor wskazujący kierunek i zwrot najszybszego wzrostu jakiejś wartości skalarnej w danym punkcie. Długość wektora jest proporcjonalna do szybkości zmiany wartości skalarnej. Zbiór takich wektorów tworzy pole wektorowe zwane gradientem. Wektor o przeciwnym zwrocie do wektora gradientu nazywa się często antygradientem.

Przypisy | edytuj kod

 1. David A. Santos, Multivariable and Vector Calculus (ang.), definicja 5.
 2. K. Cegiełka, E. Stachowski, K. Szymański: Encyklopedia dla wszystkich. Matematyka. Warszawa: WNT, 2000, s. 338. ISBN 83-204-2334-1.
Na podstawie artykułu: "Zwrot wektora" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy