Elementy minimalny i maksymalny


Elementy minimalny i maksymalny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Elementem minimalnym w zbiorze częściowo uporządkowanym ( P , ) {\displaystyle (P,\leqslant )} nazywamy każdy taki element x , {\displaystyle x,} że nie ma w P {\displaystyle P} elementów mniejszych od niego. Symbolicznie:

y P : y x x = y . {\displaystyle \forall y\in P:y\leqslant x\Rightarrow x=y.}

Dualnie, elementem maksymalnym w zbiorze częściowo uporządkowanym ( P , ) {\displaystyle (P,\leqslant )} nazywamy każdy taki element x , {\displaystyle x,} że nie ma w P {\displaystyle P} elementów większych od niego. Symbolicznie:

y P : x y x = y . {\displaystyle \forall y\in P:x\leqslant y\Rightarrow x=y.}

Uwagi | edytuj kod

  • W zbiorze częściowo uporządkowanym może istnieć więcej niż jeden element minimalny.
  • Element minimalny nie musi być najmniejszym. Jeśli jednak w zbiorze istnieje element najmniejszy, to jest on równocześnie minimalny, i jest to wtedy jedyny element minimalny w tym zbiorze. Jeżeli w zbiorze istnieje dokładnie jeden element minimalny, to nie musi on być elementem najmniejszym.

Analogiczne własności ma element maksymalny.

Przykłady | edytuj kod

  • Rozważmy zbiór N {\displaystyle \mathbb {N} } {\displaystyle \cup } { 1 } , {\displaystyle \{-1\},} gdzie N {\displaystyle \mathbb {N} } oznacza zbiór liczb naturalnych {1, 2, 3,...}, a relacja {\displaystyle \preccurlyeq } częściowego porządku określona jest następująco:
a b ( a b , a , b N a = b = 1 ) {\displaystyle a\preccurlyeq b\iff (a\leqslant b,\,a,b\in \mathbb {N} \,\lor \,a=b=-1)} Z definicji wynika m.in., że 1 1 , 3 7 {\displaystyle -1\preccurlyeq -1,\,\,3\preccurlyeq 7}   i nieprawda, że np. 1 2. {\displaystyle -1\preccurlyeq 2.} Jedynym elementem maksymalnym tej relacji jest −1, elementami minimalnymi są −1 oraz 1. W porządku tym nie ma elementu najmniejszego ani największego.
  • W zbiorze wszystkich rzek rozważmy relację częściowego porządku ‘<’ zdefiniowaną jako jest dopływem. Mamy na przykład:
„Białka” < „Dunajec” < „Wisła” „Poprad” < „Dunajec” < „Wisła” „Noteć” < „Warta” < „Odra” „Moskwa” < „Oka” < „Wołga” „Otava” < „Wełtawa” < „Łaba” Elementem maksymalnym w tym porządku jest każda rzeka, która nie jest dopływem innej rzeki – Wisła, Odra... Z przykładu widać, że istnieje wiele elementów maksymalnych i nie ma największego (byłaby nim rzeka, do której wpadają wszystkie inne). Elementami minimalnymi porządku są wszystkie rzeki, które nie mają dopływów, a elementu najmniejszego nie ma (byłaby nim rzeka wpadająca do każdej innej – bezpośrednio lub poprzez inny dopływ). Uwaga: aby uznać ten przykład za poprawny model, należałoby przyjąć, że każda rzeka wpada do siebie samej.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Elementy minimalny i maksymalny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy