Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji


Na mapach: 52°14′18,8″N 21°00′32,0″E/52,238556 21,008889

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji (MAC lub MAiC) – polski urząd administracji rządowej istniejący w latach 2011–2015, obsługujący ministra właściwego do spraw czterech działów administracji rządowej: administracja publiczna, informatyzacja, łączność oraz wyznania religijne, mniejszości narodowe i etniczne[1]; utworzony 21 listopada 2011 roku, z mocą obowiązującą od 18 listopada 2011 roku[2].

Ministerstwo powstało w drodze przekształcenia znoszonych: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Infrastruktury[2].

Od dnia 16 listopada 2015 z ministerstwa wyłączono komórki organizacyjne obsługujące działy: administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne (włączone do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji[3]), a od dnia 27 listopada 2015 wyłączono z ministerstwa także łączność (włączone do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa[4]). Urząd został przekształcony w Ministerstwo Cyfryzacji na mocy rozporządzenia Rady Ministrów 8 grudnia 2015 (z mocą od 16 listopada)[5].

Spis treści

Zakres działania ministra | edytuj kod

Minister Administracji i Cyfryzacji kierował następującymi działami administracji rządowej:

 • od 18 listopada 2011 r. do 16 listopada 2015 r.[6][1]
  • administracja publiczna
  • informatyzacja
  • łączność
  • wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne

Dział administracja publiczna | edytuj kod

Dział administracja publiczna obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • administracji, w tym organizacji urzędów administracji publicznej oraz procedur administracyjnych
 • reform i organizacji struktur administracji publicznej
 • zespolonej administracji rządowej w województwie
 • podziału administracyjnego państwa oraz nazw jednostek osadniczych i obiektów fizjograficznych
 • geodezji i kartografii
 • przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
 • usuwania skutków klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu
 • zbiórek publicznych
 • prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową

Dział informatyzacja | edytuj kod

Dział informatyzacja obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • informatyzacji administracji publicznej
 • systemów i sieci teleinformatycznych administracji publicznej
 • technologii i technik informacyjnych
 • standardów informatycznych
 • wspierania inwestycji w dziedzinie informatyki
 • zastosowań technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym
 • rozwoju społeczeństwa informacyjnego
 • przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu
 • rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną oraz usług na żądanie
 • realizacji zobowiązań międzynarodowych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie informatyzacji
 • koordynacji interoperacyjności

Dział łączność | edytuj kod

Dział łączność obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne | edytuj kod

Dział wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne obejmował sprawy w chwili zniesienia urzędu[7]:

 • stosunków Państwa z Kościołem Katolickim oraz innymi kościołami i związkami wyznaniowymi
 • związane z zachowaniem i rozwojem tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych, integracją obywatelską i społeczną osób należących do tych mniejszości, a także zachowaniem i rozwojem języka regionalnego

Kierownictwo (na dzień zniesienia ministerstwa) | edytuj kod

Struktura organizacyjna | edytuj kod

 Z tym tematem związana jest kategoria: Urzędnicy Ministerstwa Cyfryzacji.

W skład ministerstwa wchodzi Gabinet Polityczny oraz następujące komórki organizacyjne[8]:

 • Biuro Dyrektora Generalnego
 • Biuro Ministra
 • Departament Administracji Publicznej
 • Departament Budżetu i Finansów
 • Departament Informatyzacji
 • Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
 • Departament Koordynacji Funduszy Europejskich
 • Departament Poczty
 • Departament Prawny
 • Departament Rozwoju Kapitału Ludzkiego
 • Departament Społeczeństwa Informacyjnego
 • Departament do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych i Zarządzania Kryzysowego
 • Departament Telekomunikacji
 • Departament Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Organy podległe lub nadzorowane[1]

Jednostki podległe[9]

 • Centrum Cyfrowej Administracji[10]
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa
 • Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Jednostki organizacyjne nadzorowane przez ministra[9]:

III Rzeczpospolita (2011–2015) | edytuj kod

Ministrowie Administracji i Cyfryzacji Rzeczypospolitej Polskiej | edytuj kod

Herb Polski

Uwagi | edytuj kod

 1. Objęcie urzędu – pierwszy dzień urzędowania – zaprzysiężenie.
 2. Złożenie urzędu – ostatni dzień urzędowania.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c Dz.U. z 2014 r. poz. 1254.
 2. a b Dz.U. z 2011 r. nr 250, poz. 1501.
 3. Dz.U. z 2015 r. poz. 1946.
 4. Dz.U. z 2015 r. poz. 2080.
 5. Dz.U. z 2015 r. poz. 2077.
 6. Dz.U. z 2011 r. nr 248, poz. 1479.
 7. a b c d Dz.U. z 2020 r. poz. 1220.
 8. M.P. z 2014 r. poz. 582.
 9. a b M.P. z 2015 r. poz. 915.
 10. Dz. Urz. Min. Ad. i Cyfr. z 2015 r., poz. 63.
Ministerstwa w III Rzeczypospolitej

Kontrola autorytatywna (ministerstwo):
Na podstawie artykułu: "Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy