Prorektor do spraw studenckich


Prorektor do spraw studenckich w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prorektor do spraw studenckich – nazwa funkcji, którą może pełnić nauczyciel akademicki w szkole wyższej. Osoba pełniąca tę funkcję jest zastępcą rektora i w jego imieniu podejmuje decyzje w zakresie przekazanych jej kompetencji.

W praktyce uczelnianej prorektorowi właściwemu do spraw studenckich przydziela się następujący zakres spraw:

 • wykonywanie czynności z zakresu indywidualnych spraw doktoranckich i studenckich, np. w sprawach:
  • odwołań od decyzji dziekana w sprawie skreśleń z listy studentów,
  • odwołań od decyzji dziekana w sprawie wznowień studiów lub przyjęć na odpowiedni rok studiów,
  • udzielania ulg w opłatach za zajęcia dydaktyczne, zwalniania z całości lub części opłaty, rozłożenia płatności na raty oraz odroczenia terminu płatności;
 • organizowanie i nadzorowanie rekrutacji na studia;
 • nadzór nad działalnością studencką:
  • sprawowanie nadzoru w zakresie spraw socjalno-bytowych studentów i doktorantów,
  • zatwierdzanie regulaminów dotyczących spraw studenckich,
  • współpraca z samorządem studenckim i doktoranckim oraz ruchem kulturalno-naukowym,
  • nadzorowanie spraw dyscyplinarnych studentów i doktorantów,
  • wnioskowanie o przyznanie nagród rektora dla studentów i doktorantów.

W uczelniach publicznych prorektor właściwy do spraw studenckich pochodzi z wyboru. Wyboru dokonuje kolegium elektorów spośród kandydatów przedstawionych przez rektora, pochodzących z grona nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelni. Osoba kandydująca na prorektora właściwego do spraw studenckich musi uzyskać zgodę większości przedstawicieli studentów i doktorantów w organie dokonującym wyboru.

Prorektor właściwy do spraw studenckich może być odwołany przez organ, który dokonał wyboru. Przed 1 października 2018 r. wniosek o odwołanie prorektora właściwego do spraw studenckich może być zgłoszony przez rektora lub przez trzy czwarte przedstawicieli studentów i doktorantów wchodzących w skład senatu[1].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Art. 75 ust. 2 i 3 oraz art. 78 ust. 1 i 2 uchylonej ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Prorektor do spraw studenckich" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy